نمایش 1–36 از 80 نتیجه

نمایش 18 24 36

تبدیل مانیسمان ( ۱/۲ ۲-۳*۶ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۱۰*۱۲ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۲*۲/۵ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۲/۵-۲*۳ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۲/۵-۲*۴ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۲/۵-۲*۵ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۲/۵-۲*۶ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۳*۴ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۳*۶ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۴-۳*۵ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۴-۳*۵ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۴-۳*۷ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۴-۳*۸ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۴-۵*۸ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۵-۴*۱۰ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۵-۴*۶ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۵-۴*۶ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۶-۵*۷ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۶*۱۰ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۶*۱۰ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۶*۱۲ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۶*۸ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۷-۶-۵*۸ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۷-۸*۱۰ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۸*۱۰ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۸*۱۲ )

تومان

تبدیل مانیسمان (۱/۲ ۲*۵ )

تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۱۰

تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۱۰

تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۱۲

تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۱۴

تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۵

تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۶

تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۸

تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۸

تومان

زانویی مانیسمان ۱۰

تومان

اتصالات مانیسمان از جمله اتصالاتی می باشند که برای تولید آنها از درز و جوش استفاده نمی شود. شرکت ایران اتصال یکی از برندهای معتبر در تولید انواع اتصالات مانیسمان می باشد.