نمایش 1–36 از 80 نتیجه

نمایش 18 24 36

تبدیل مانیسمان ( ۱/۲ ۲-۳*۶ )

242,000 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۱۰*۱۲ )

792,000 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۲*۲/۵ )

5,170 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۲/۵-۲*۳ )

7,150 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۲/۵-۲*۴ )

10,000 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۲/۵-۲*۵ )

14,850 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۲/۵-۲*۶ )

21,000 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۳*۴ )

9,350 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۳*۶ )

19,300 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۴-۳*۵ )

11,600 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۴-۳*۵ )

165,000 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۴-۳*۷ )

34,000 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۴-۳*۸ )

43,000 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۴-۵*۸ )

407,000 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۵-۴*۱۰ )

88,000 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۵-۴*۶ )

18,200 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۵-۴*۶ )

220,000 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۶-۵*۷ )

32,800 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۶*۱۰ )

82,500 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۶*۱۰ )

605,000 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۶*۱۲ )

تومان

تبدیل مانیسمان ( ۶*۸ )

385,000 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۷-۶-۵*۸ )

39,600 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۷-۸*۱۰ )

77,000 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۸*۱۰ )

572,000 تومان

تبدیل مانیسمان ( ۸*۱۲ )

880,000 تومان

تبدیل مانیسمان (۱/۲ ۲*۵ )

187,000 تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۱۰

125,000 تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۱۰

1,030,000 تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۱۲

2,100,000 تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۱۴

3,400,000 تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۵

195,000 تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۶

320,000 تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۸

65,000 تومان

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۸

550,000 تومان

زانویی مانیسمان ۱۰

187,000 تومان

اتصالات مانیسمان از جمله اتصالاتی می باشند که برای تولید آنها از درز و جوش استفاده نمی شود. شرکت ایران اتصال یکی از برندهای معتبر در تولید انواع اتصالات مانیسمان می باشد.