نمایش 1–36 از 717 نتیجه

نمایش 18 24 36

استاپر

تومان

انشعاب گیر

تومان

بست سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات

تومان

بست سایز ۱۲۵ میلیمتر فیرات

تومان

بست سایز ۱۶۰ میلیمتر فیرات

تومان

بست سایز ۶۳ میلیمتر فیرات

تومان

بست سایز ۷۵ میلیمتر فیرات

تومان

بست سایز ۹۰ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن پلیکا ( ۱۱۰mm ) یزدان

تومان

بوشن پلیکا ( ۱۲۵mm ) یزدان

تومان

بوشن پلیکا ( ۱۶۰mm ) یزدان

تومان

بوشن پلیکا ( ۶۳mm ) یزدان

تومان

بوشن پلیکا ( ۹۰mm ) یزدان

تومان

بوشن تبدیلی سایز ۱۱۰*۱۶۰ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن تبدیلی سایز ۳۲*۵۰ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن تبدیلی سایز ۳۲*۶۳ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن تبدیلی سایز ۴۰*۵۰ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن تبدیلی سایز ۴۰*۶۳ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن تبدیلی سایز ۵۰*۶۳ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن تبدیلی سایز ۵۰*۷۵ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن تبدیلی سایز ۵۰*۹۰ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن تبدیلی سایز ۶۳*۱۱۰ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن تبدیلی سایز ۶۳*۷۵ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن تبدیلی سایز ۶۳*۹۰ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن تبدیلی سایز ۷۵*۱۱۰ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن تبدیلی سایز ۷۵*۹۰ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن تبدیلی سایز ۹۰*۱۱۰ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن رابط (موفه) ( ۱۱۰mm ) یزدان

تومان

بوشن رابط (موفه) ( ۶۳mm ) یزدان

تومان

بوشن رابط (موفه) ( ۹۰mm ) یزدان

تومان

بوشن سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن سایز ۱۲۵ میلیمتر فیرات

تماس بگیرید

بوشن سایز ۱۶۰ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن سایز ۳۲ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن سایز ۴۰ میلیمتر فیرات

تومان

بوشن سایز ۵۰ میلیمتر فیرات

تومان
  • کاربردی ترین انواع اتصالات پلیکا
  • دارای استقامت و استحکام بالا
  • مقاومت بالا در برابر ضربات
  • مقاومت دربرابر حرارت
  • لوله پلیکا فشار قوی
  • لوله پلیکا فشار متوسط
  • لوله پلیکا فشار ضعیف