لوله و اتصالات تک لایه    تک لایه آذین

 (به ازای خرید لوله واتصالات تک لایه آذین لوله ۱۵ درصد تخفیف بگیرید)

 (خرید بالای ۵۰ میلیون ۲۴% تخفیف)         (خرید بالای ۲۰ میلیون ۲۲% تخفیف)

 (خرید بیش از ۱۲۰ میلیون تومان حمل رایگان به سراسر ایران)

 

لوله و اتصالات تک لایه نوعی از لوله ها و اتصالات می باشند که در بسیاری از سیستم های لوله کشی مورد استفاده قرار می گیرند. لوله و اتصالات تک لایه آذین نیز که در ادامه لیست قیمت آن جهت مشاهده و ثبت سفارش قرار داده شده است به عنوان یک برند معروف و شناخته شده دارای کیفیتی عالی و قیمتی مناسب می باشند.شناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

TA-10008

لوله سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : متر
14,630 تومان
تومان14,630 سبد خرید

TA-10010

لوله سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : متر
23,030 تومان
تومان23,030 سبد خرید

TA-10012

لوله سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : متر
43,380 تومان
تومان43,380 سبد خرید

TA-10014

لوله سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : متر
78,370 تومان
تومان78,370 سبد خرید

TA-10016

لوله سفید ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : متر
126,080 تومان
تومان126,080 سبد خرید

TA-10018

لوله سفید ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : متر
203,580 تومان
تومان203,580 سبد خرید

TA-10020

لوله سفید ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : متر
291,860 تومان
تومان291,860 سبد خرید

TA-10022

لوله سفید ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : متر
424,900 تومان
تومان424,900 سبد خرید

TA-10024

لوله سفید ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : متر
640,880 تومان
تومان640,880 سبد خرید

TA-10026

لوله سفید ۱۲۵ میلیمتر آذین
واحد : متر
851,480 تومان
تومان851,480 سبد خرید

TA-10114

لوله فویلدار ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : متر
78,370 تومان
تومان78,370 سبد خرید

TA-10116

لوله فویلدار ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-10118

لوله فویلدار ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : متر
203,580 تومان
تومان203,580 سبد خرید

TA-11008

بوشن سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
1,870 تومان
تومان1,870 سبد خرید

TA-11010

بوشن سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
2,440 تومان
تومان2,440 سبد خرید

TA-11012

بوشن سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
3,830 تومان
تومان3,830 سبد خرید

TA-11014

بوشن سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
7,110 تومان
تومان7,110 سبد خرید

TA-11016

بوشن سفید ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
12,240 تومان
تومان12,240 سبد خرید

TA-11018

بوشن سفید ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
20,780 تومان
تومان20,780 سبد خرید

TA-11020

بوشن سفید ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
31,270 تومان
تومان31,270 سبد خرید

TA-11022

بوشن سفید ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
52,760 تومان
تومان52,760 سبد خرید

TA-11024

بوشن سفید ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
81,780 تومان
تومان81,780 سبد خرید

TA-11026

بوشن سفید ۱۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
110,550 تومان
تومان110,550 سبد خرید

TA-11112

بوشن تبدیل سفید ۲۰*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
1,710 تومان
تومان1,710 سبد خرید

TA-11114

بوشن تبدیل سفید ۲۰*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
2,170 تومان
تومان2,170 سبد خرید

TA-11116

بوشن تبدیل سفید ۲۵*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
2,420 تومان
تومان2,420 سبد خرید

TA-11118

بوشن تبدیل سفید ۲۰*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
3,640 تومان
تومان3,640 سبد خرید

TA-11120

بوشن تبدیل سفید ۲۵*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
3,920 تومان
تومان3,920 سبد خرید

TA-11122

بوشن تبدیل سفید ۳۲*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
4,820 تومان
تومان4,820 سبد خرید

TA-11124

بوشن تبدیل سفید ۲۰*۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
5,540 تومان
تومان5,540 سبد خرید

TA-11126

بوشن تبدیل سفید ۲۵*۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
5,520 تومان
تومان5,520 سبد خرید

TA-11128

بوشن تبدیل سفید ۳۲*۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
5,850 تومان
تومان5,850 سبد خرید

TA-11130

بوشن تبدیل سفید ۴۰*۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
6,850 تومان
تومان6,850 سبد خرید

TA-11132

بوشن تبدیل سفید ۲۵*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
8,740 تومان
تومان8,740 سبد خرید

TA-11134

بوشن تبدیل سفید ۳۲*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
9,160 تومان
تومان9,160 سبد خرید

TA-11136

بوشن تبدیل سفید ۴۰*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
11,330 تومان
تومان11,330 سبد خرید

TA-11138

بوشن تبدیل سفید ۵۰*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
13,060 تومان
تومان13,060 سبد خرید

TA-11140

بوشن تبدیل سفید ۴۰*۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
18,290 تومان
تومان18,290 سبد خرید

TA-11142

بوشن تبدیل سفید ۵۰*۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
20,070 تومان
تومان20,070 سبد خرید

TA-11144

بوشن تبدیل سفید ۶۳*۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
23,420 تومان
تومان23,420 سبد خرید

TA-11146

بوشن تبدیل سفید ۵۰*۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
28,560 تومان
تومان28,560 سبد خرید

TA-11148

بوشن تبدیل سفید ۶۳*۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
31,940 تومان
تومان31,940 سبد خرید

TA-11150

بوشن تبدیل سفید ۷۵*۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
38,500 تومان
تومان38,500 سبد خرید

TA-11152

بوشن تبدیل سفید ۶۳*۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
43,560 تومان
تومان43,560 سبد خرید

TA-11154

بوشن تبدیل سفید ۷۵*۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
46,230 تومان
تومان46,230 سبد خرید

TA-11156

بوشن تبدیل سفید ۹۰*۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
57,100 تومان
تومان57,100 سبد خرید

TA-11158

بوشن تبدیل سفید ۱۲۵*۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
120,090 تومان
تومان120,090 سبد خرید

TA-12108

زانویی ۹۰ درجه سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
2,800 تومان
تومان2,800 سبد خرید

TA-12110

زانویی ۹۰ درجه سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
4,150 تومان
تومان4,150 سبد خرید

TA-12112

زانویی ۹۰ درجه سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
6,540 تومان
تومان6,540 سبد خرید

TA-12114

زانویی ۹۰ درجه سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
12,230 تومان
تومان12,230 سبد خرید

TA-12116

زانویی ۹۰ درجه سفید ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
21,410 تومان
تومان21,410 سبد خرید

TA-12118

زانویی ۹۰ درجه سفید ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
35,010 تومان
تومان35,010 سبد خرید

TA-12120

زانویی ۹۰ درجه سفید ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
55,250 تومان
تومان55,250 سبد خرید

TA-12122

زانویی ۹۰ درجه سفید ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
100,510 تومان
تومان100,510 سبد خرید

TA-12124

زانویی ۹۰ درجه سفید ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
161,120 تومان
تومان161,120 سبد خرید

TA-12126

زانویی ۹۰ درجه سفید ۱۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
253,790 تومان
تومان253,790 سبد خرید

TA-12208

زانویی ۹۰ درجه چپقی سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
2,870 تومان
تومان2,870 سبد خرید

TA-12210

زانویی ۹۰ درجه چپقی سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
3,700 تومان
تومان3,700 سبد خرید

TA-12312

زانویی تبدیل ۹۰ درجه سفید ۲۵*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
4,420 تومان
تومان4,420 سبد خرید

TA-12508

زانویی ۴۵ درجه سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
2,480 تومان
تومان2,480 سبد خرید

TA-12510

زانویی ۴۵ درجه سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
3,660 تومان
تومان3,660 سبد خرید

TA-12512

زانویی ۴۵ درجه سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
5,900 تومان
تومان5,900 سبد خرید

TA-12514

زانویی ۴۵ درجه سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
10,270 تومان
تومان10,270 سبد خرید

TA-12516

زانویی ۴۵ درجه سفید ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
17,720 تومان
تومان17,720 سبد خرید

TA-12518

زانویی ۴۵ درجه سفید ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
24,250 تومان
تومان24,250 سبد خرید

TA-13108

سه راهی سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
3,540 تومان
تومان3,540 سبد خرید

TA-13110

سه راهی سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
4,930 تومان
تومان4,930 سبد خرید

TA-13112

سه راهی سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
7,550 تومان
تومان7,550 سبد خرید

TA-13114

سه راهی سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
14,530 تومان
تومان14,530 سبد خرید

TA-13116

سه راهی سفید ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
24,510 تومان
تومان24,510 سبد خرید

TA-13118

سه راهی سفید ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
45,740 تومان
تومان45,740 سبد خرید

TA-13120

سه راهی سفید ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
75,340 تومان
تومان75,340 سبد خرید

TA-13122

سه راهی سفید ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
129,540 تومان
تومان129,540 سبد خرید

TA-13124

سه راهی سفید ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
196,010 تومان
تومان196,010 سبد خرید

TA-13126

سه راهی سفید ۱۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
316,640 تومان
تومان316,640 سبد خرید

TA-13208

سه راهی سه کنج ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
4,260 تومان
تومان4,260 سبد خرید

TA-13210

سه راهی سه کنج ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
5,480 تومان
تومان5,480 سبد خرید

TA-13520

سه راهی تبدیل سفید ۲۰*۲۰*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
4,210 تومان
تومان4,210 سبد خرید

TA-13522

سه راهی تبدیل سفید ۲۵*۲۰*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
4,360 تومان
تومان4,360 سبد خرید

TA-13524

سه راهی تبدیل سفید ۲۰*۲۵*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
5,280 تومان
تومان5,280 سبد خرید

TA-13532

سه راهی تبدیل سفید ۲۰*۲۰*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
6,060 تومان
تومان6,060 سبد خرید

TA-13534

سه راهی تبدیل سفید ۳۲*۲۰*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
6,470 تومان
تومان6,470 سبد خرید

TA-13540

سه راهی تبدیل سفید ۳۲*۲۵*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
7,540 تومان
تومان7,540 سبد خرید

TA-13541

سه راهی تبدیل سفید ۴۰*۲۰*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
11,550 تومان
تومان11,550 سبد خرید

TA-13542

سه راهی تبدیل سفید ۴۰*۲۵*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
12,480 تومان
تومان12,480 سبد خرید

TA-13545

سه راهی تبدیل سفید ۴۰*۳۲*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
12,930 تومان
تومان12,930 سبد خرید

TA-13565

سه راهی تبدیل سفید ۵۰*۳۲*۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
19,850 تومان
تومان19,850 سبد خرید

TA-13572

سه راهی تبدیل سفید ۶۳*۲۵*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
45,970 تومان
تومان45,970 سبد خرید

TA-13574

سه راهی تبدیل سفید ۶۳*۳۲*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
47,210 تومان
تومان47,210 سبد خرید

TA-13576

سه راهی تبدیل سفید ۶۳*۴۰*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
47,390 تومان
تومان47,390 سبد خرید

TA-13578

سه راهی تبدیل سفید ۶۳*۵۰*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
48,850 تومان
تومان48,850 سبد خرید

TA-14108

درپوش سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
1,540 تومان
تومان1,540 سبد خرید

TA-14110

درپوش سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
2,140 تومان
تومان2,140 سبد خرید

TA-14112

درپوش سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
2,870 تومان
تومان2,870 سبد خرید

TA-14114

درپوش سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
4,540 تومان
تومان4,540 سبد خرید

TA-14116

درپوش سفید ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
8,530 تومان
تومان8,530 سبد خرید

TA-14118

درپوش سفید ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
18,230 تومان
تومان18,230 سبد خرید

TA-14120

درپوش سفید ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
26,560 تومان
تومان26,560 سبد خرید

TA-14122

درپوش سفید ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
41,460 تومان
تومان41,460 سبد خرید

TA-14124

درپوش سفید ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
67,070 تومان
تومان67,070 سبد خرید

TA-16108

لوله خمدار ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
8,440 تومان
تومان8,440 سبد خرید

TA-16110

لوله خمدار ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
12,960 تومان
تومان12,960 سبد خرید

TA-16112

لوله خمدار ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
20,820 تومان
تومان20,820 سبد خرید

TA-16208

لوله خم دو سر بوشن سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
10,220 تومان
تومان10,220 سبد خرید

TA-16210

لوله خم دو سر بوشن سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
12,410 تومان
تومان12,410 سبد خرید

TA-16508

پل سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
4,310 تومان
تومان4,310 سبد خرید

TA-16510

پل سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
5,370 تومان
تومان5,370 سبد خرید

TA-17108

چهارراه سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
4,660 تومان
تومان4,660 سبد خرید

TA-17110

چهارراه سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
6,230 تومان
تومان6,230 سبد خرید

TA-20108

زانویی بوشن فلزی دیواری سفید ۱/۲*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
17,870 تومان
تومان17,870 سبد خرید

TA-20110

زانویی بوشن فلزی دیواری سفید ۳/۴*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
22,400 تومان
تومان22,400 سبد خرید

TA-20112

زانویی بوشن فلزی دیواری سفید ۱/۲*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
18,510 تومان
تومان18,510 سبد خرید

TA-20508

زانویی مغزی فلزی دیواری سفید ۱/۲*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
26,120 تومان
تومان26,120 سبد خرید

TA-20509

زانویی مغزی فلزی دیواری سفید ۳/۴*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
29,230 تومان
تومان29,230 سبد خرید

TA-20512

زانویی مغزی فلزی دیواری سفید ۳/۴*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
30,260 تومان
تومان30,260 سبد خرید

TA-21008

بوشن یکسر فلزی سفید ۱/۲*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
15,680 تومان
تومان15,680 سبد خرید

TA-21010

بوشن یکسر فلزی سفید ۳/۴*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
20,440 تومان
تومان20,440 سبد خرید

TA-21011

بوشن یکسر فلزی سفید ۱/۲*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
16,090 تومان
تومان16,090 سبد خرید

TA-21012

بوشن یکسر فلزی سفید ۳/۴*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
21,900 تومان
تومان21,900 سبد خرید

TA-21014

بوشن یکسر فلزی سفید ۱*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
32,980 تومان
تومان32,980 سبد خرید

TA-21116

بوشن یکسر فلزی سفید ۱۱/۴*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
85,640 تومان
تومان85,640 سبد خرید

TA-21118

بوشن یکسر فلزی سفید ۱۱/۲*۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
98,570 تومان
تومان98,570 سبد خرید

TA-21120

بوشن یکسر فلزی سفید ۲*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
212,550 تومان
تومان212,550 سبد خرید

TA-21122

بوشن یکسر فلزی سفید ۲۱/۲*۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
294,230 تومان
تومان294,230 سبد خرید

TA-21124

بوشن یکسر فلزی سفید ۳*۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
630,410 تومان
تومان630,410 سبد خرید

TA-21126

بوشن یکسر فلزی سفید ۴*۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
853,390 تومان
تومان853,390 سبد خرید

TA-21208

مغزی یکسر فلزی سفید ۱/۲*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
24,760 تومان
تومان24,760 سبد خرید

TA-21210

مغزی یکسر فلزی سفید ۳/۴*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
28,210 تومان
تومان28,210 سبد خرید

TA-21211

مغزی یکسر فلزی سفید ۱/۲*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
24,140 تومان
تومان24,140 سبد خرید

TA-21212

مغزی یکسر فلزی سفید ۳/۴*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
28,150 تومان
تومان28,150 سبد خرید

TA-21214

مغزی یکسر فلزی سفید ۱*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
48,110 تومان
تومان48,110 سبد خرید

TA-21316

مغزی یکسر فلزی سفید ۱۱/۴*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
124,750 تومان
تومان124,750 سبد خرید

TA-21318

مغزی یکسر فلزی سفید ۱۱/۲*۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
151,160 تومان
تومان151,160 سبد خرید

TA-21320

مغزی یکسر فلزی سفید ۲*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
297,080 تومان
تومان297,080 سبد خرید

TA-23008

زانویی یکسر بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
17,380 تومان
تومان17,380 سبد خرید

TA-23010

زانویی یکسر بوشن فلزی سفید ۳/۴*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
21,680 تومان
تومان21,680 سبد خرید

TA-23012

زانویی یکسر بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
17,710 تومان
تومان17,710 سبد خرید

TA-23014

زانویی یکسر بوشن فلزی سفید ۳/۴*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
22,470 تومان
تومان22,470 سبد خرید

TA-23016

زانویی یکسر بوشن فلزی سفید ۳/۴*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
22,650 تومان
تومان22,650 سبد خرید

TA-23018

زانویی یکسر بوشن فلزی سفید ۱*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
33,820 تومان
تومان33,820 سبد خرید

TA-23208

زانویی زوج یکسر بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
40,960 تومان
تومان40,960 سبد خرید

TA-23212

زانویی زوج یکسر بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
44,770 تومان
تومان44,770 سبد خرید

TA-23308

زانویی زوج رادیاتوری ۵۰۰ یکسر بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
50,310 تومان
تومان50,310 سبد خرید

TA-23508

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
25,420 تومان
تومان25,420 سبد خرید

TA-23509

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید ۳/۴*۲۰ آذین
واحد : عدد
29,580 تومان
تومان29,580 سبد خرید

TA-23510

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید ۳/۴*۲۵ آذین
واحد : عدد
30,500 تومان
تومان30,500 سبد خرید

TA-23511

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید ۱/۲*۲۵ آذین
واحد : عدد
30,450 تومان
تومان30,450 سبد خرید

TA-23514

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
63,370 تومان
تومان63,370 سبد خرید

TA-23515

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید ۳/۴*۲۵ آذین
واحد : عدد
89,490 تومان
تومان89,490 سبد خرید

TA-23516

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید ۱*۳۲ آذین
واحد : عدد
116,160 تومان
تومان116,160 سبد خرید

TA-23518

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید ۱۱/۴*۴۰ آذین
واحد : عدد
218,890 تومان
تومان218,890 سبد خرید

TA-23520

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید ۱۱/۲*۵۰ آذین
واحد : عدد
326,940 تومان
تومان326,940 سبد خرید

TA-23522

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید ۲*۶۳ آذین
واحد : عدد
437,580 تومان
تومان437,580 سبد خرید

TA-24530

مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
25,240 تومان
تومان25,240 سبد خرید

TA-24532

مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزی سفید ۳/۴*۲۵ آذین
واحد : عدد
32,310 تومان
تومان32,310 سبد خرید

TA-24531

مهره ماسوره تلفیقى مغزی فلزی سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
31,870 تومان
تومان31,870 سبد خرید

TA-24533

مهره ماسوره تلفیقى مغزی فلزی سفید ۳/۴*۲۵ آذین
واحد : عدد
38,790 تومان
تومان38,790 سبد خرید

TA-25008

سه راهی بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
17,490 تومان
تومان17,490 سبد خرید

TA-25010

سه راهی بوشن فلزی سفید ۳/۴*۲۰ آذین
واحد : عدد
21,600 تومان
تومان21,600 سبد خرید

TA-25012

سه راهی بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۵ آذین
واحد : عدد
20,250 تومان
تومان20,250 سبد خرید

TA-25014

سه راهی بوشن فلزی سفید ۳/۴*۲۵ آذین
واحد : عدد
23,290 تومان
تومان23,290 سبد خرید

TA-25018

سه راهی بوشن فلزی سفید ۱*۳۲ آذین
واحد : عدد
37,660 تومان
تومان37,660 سبد خرید

TA-25506

سه راهی مغزی فلزی سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
26,670 تومان
تومان26,670 سبد خرید

TA-26010

سه راهی بوشن فلزی دیواری سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
17,570 تومان
تومان17,570 سبد خرید

TA-26014

سه راهی بوشن فلزی دیواری سفید ۱/۲*۲۵ آذین
واحد : عدد
19,010 تومان
تومان19,010 سبد خرید

TA-26016

سه راهی بوشن فلزی دیواری سفید ۳/۴*۲۵ آذین
واحد : عدد
24,140 تومان
تومان24,140 سبد خرید

TA-26510

سه راهی مغزی فلزی دیواری سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
28,280 تومان
تومان28,280 سبد خرید

TA-26518

سه راهی مغزی فلزی دیواری سفید ۳/۴*۲۵ آذین
واحد : عدد
31,500 تومان
تومان31,500 سبد خرید

TA-30218

فلنج پلیمری ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
52,410 تومان
تومان52,410 سبد خرید

TA-30220

فلنچ پلیمری ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
54,850 تومان
تومان54,850 سبد خرید

TA-30222

فلنچ پلیمری ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
80,770 تومان
تومان80,770 سبد خرید

TA-30224

فلنچ پلیمری ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
90,710 تومان
تومان90,710 سبد خرید

TA-30318

آداپتور فلنج پلیمری ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
12,000 تومان
تومان12,000 سبد خرید

TA-30320

آداپتور فلنج پلیمری ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
17,530 تومان
تومان17,530 سبد خرید

TA-30322

آداپتور فلنج پلیمری ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
33,280 تومان
تومان33,280 سبد خرید

TA-30324

آداپتور فلنج پلیمری ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
44,560 تومان
تومان44,560 سبد خرید

TA-40202

مهره ماسوره دو سر جوش سفید۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
10,440 تومان
تومان10,440 سبد خرید

TA-40204

مهره ماسوره دو سر جوش سفید۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
13,990 تومان
تومان13,990 سبد خرید

TA-40206

مهره ماسوره دو سر جوش سفید۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
21,510 تومان
تومان21,510 سبد خرید

TA-40212

مهره ماسوره دو سر جوش سفید۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
53,230 تومان
تومان53,230 سبد خرید

TA-40308

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
53,090 تومان
تومان53,090 سبد خرید

TA-40310

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
63,400 تومان
تومان63,400 سبد خرید

TA-40312

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
107,900 تومان
تومان107,900 سبد خرید

TA-40314

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
167,670 تومان
تومان167,670 سبد خرید

TA-40316

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
274,630 تومان
تومان274,630 سبد خرید

TA-40318

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
282,830 تومان
تومان282,830 سبد خرید

TA-40509

شیر فلکه ۴۵ درجه دو سر جوش سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-40513

شیر فلکه ۴۵ درجه دو سر جوش سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
118,540 تومان
تومان118,540 سبد خرید

TA-40511

شیر فلکه بوشن فلزی ۴۵ درجه سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
144,220 تومان
تومان144,220 سبد خرید

TA-40808

شیر فلکه کامل سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
58,140 تومان
تومان58,140 سبد خرید

TA-40810

شیر فلکه کامل سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
87,570 تومان
تومان87,570 سبد خرید

TA-40812

شیر فلکه کامل سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
132,830 تومان
تومان132,830 سبد خرید

TA-40814

شیر فلکه کامل سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
136,440 تومان
تومان136,440 سبد خرید

TA-40828

پایین تنه شیر فلکه سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
22,430 تومان
تومان22,430 سبد خرید

TA-40830

پایین تنه شیر فلکه سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
26,610 تومان
تومان26,610 سبد خرید

TA-40832

پایین تنه شیر فلکه سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
38,890 تومان
تومان38,890 سبد خرید

TA-40848

بالا تنه شیر فلکه ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
36,810 تومان
تومان36,810 سبد خرید

TA-40850

بالا تنه شیر فلکه ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
61,300 تومان
تومان61,300 سبد خرید

TA-40852

بالا تنه شیر فلکه ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
95,180 تومان
تومان95,180 سبد خرید

TA-40940

بست لوله سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-40942

بست لوله سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-40944

بست لوله سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-40946

بست لوله سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-40960

بست زوج لوله سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-40962

بست زوج لوله سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41100

درپوش رزوه دار سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41102

درپوش رزوه دار سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41104

درپوش رزوه دار سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41120

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41122

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41151

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ۱/۲ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41152

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ۳/۴ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41153

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ۱ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41161

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی ۱/۲ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41162

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی ۳/۴ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41163

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی ۱ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41171

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ۲۰ میلیمتر جدید آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41181

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی ۲۰ میلیمتر جدید آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41208

شا بلون سفید ۱/۲ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41210

شا بلون سفید ۳/۴ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41250

صفحه نصب رادیاتوری ۵۰۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-50020

لوله سه لایه سفید (PP.R) 20 میلیمتر آذین
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-50025

لوله سه لایه سفید (PP.R) 25 میلیمتر آذین
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-50032

لوله سه لایه سفید (PP.R) 32 میلیمتر آذین
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-50040

لوله سه لایه سفید (PP.R) 40 میلیمتر آذین
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-50050

لوله سه لایه سفید (PP.R) 50 میلی متر آذین
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-50063

لوله سه لایه سفید (PP.R) 63 میلی متر آذین
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-50940

بست لوله سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
570 تومان
تومان570 سبد خرید

TA-50942

بست لوله سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
640 تومان
تومان640 سبد خرید

TA-50944

بست لوله سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
1,150 تومان
تومان1,150 سبد خرید

TA-50946

بست لوله سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
1,610 تومان
تومان1,610 سبد خرید

TA-50952

بست زوج لوله سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
910 تومان
تومان910 سبد خرید

TA-50954

بست زوج لوله سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
1,030 تومان
تومان1,030 سبد خرید

TA-50970

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی (۱/۲طرح جدید) آذین
واحد : عدد
1,160 تومان
تومان1,160 سبد خرید

TA-50971

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۱/۲ اینچ آذین
واحد : عدد
1,330 تومان
تومان1,330 سبد خرید

TA-50972

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۳/۴ اینچ آذین
واحد : عدد
2,590 تومان
تومان2,590 سبد خرید

TA-50973

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۱ اینچ آذین
واحد : عدد
4,230 تومان
تومان4,230 سبد خرید

TA-50980

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ( ۱/۲ طرح جدید) آذین
واحد : عدد
1,160 تومان
تومان1,160 سبد خرید

TA-50981

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۱/۲ اینچ آذین
واحد : عدد
1,330 تومان
تومان1,330 سبد خرید

TA-50982

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۳/۴ اینچ آذین
واحد : عدد
2,590 تومان
تومان2,590 سبد خرید

TA-50983

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۱ اینچ آذین
واحد : عدد
4,230 تومان
تومان4,230 سبد خرید

TA-50100

درپوش پلاستیکى رزوه دار پایه کوتاه سفید W1/2 اینچ آذین
واحد : عدد
880 تومان
تومان880 سبد خرید

TA-50102

درپوش پلاستیکى رزوه دار پایه کوتاه سفید W3/4 اینچ آذین
واحد : عدد
1,310 تومان
تومان1,310 سبد خرید

TA-50104

درپوش پلاستیکی رزوه دار پایه کوتاه سفید W1 اینچ آذین
واحد : عدد
2,330 تومان
تومان2,330 سبد خرید

TA-50120

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید W1/2 اینچ آذین
واحد : عدد
1,290 تومان
تومان1,290 سبد خرید

TA-50122

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید W3/4 اینچ آذین
واحد : عدد
2,000 تومان
تومان2,000 سبد خرید

TA-50208

شابلون نصب کوتاه ۱/۲ اینچ آذین
واحد : عدد
2,370 تومان
تومان2,370 سبد خرید

TA-50210

شابلون نصب کوتاه ۳/۴ اینچ آذین
واحد : عدد
1,980 تومان
تومان1,980 سبد خرید

TA-50250

صفحه نصب رادیاتوری ۵۰۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
8,540 تومان
تومان8,540 سبد خرید

TA-50119

جعبه ابزار آذین تیپ C (اتو+قالب) آذین
واحد : عدد
1,281,270 تومان
تومان1,281,270 سبد خرید

TA-50121

جعبه ابزار آذین کامل A (اتو+قالب+صفحه یدک+قیچی+متر) آذین
واحد : عدد
1,659,230 تومان
تومان1,659,230 سبد خرید

TA-50123

صفحه المنت آذین
واحد : عدد
153,510 تومان
تومان153,510 سبد خرید

TA-50124

ترموستات دستگاه جوش آذین
واحد : عدد
109,650 تومان
تومان109,650 سبد خرید

TA-50126

دستگاه جوش ۱۲۵-۶۳ آذین
واحد : عدد
693,900 تومان
تومان693,900 سبد خرید

TA-50128

دسته اتو آذین
واحد : عدد
50,680 تومان
تومان50,680 سبد خرید

TA-50132

جعبه ابزار خالی (بدون متعلقات) آذین
واحد : عدد
311,070 تومان
تومان311,070 سبد خرید

TA-50212

قالب دستگاه المنت ۳۲ میلی متر آذین
واحد : عدد
50,680 تومان
تومان50,680 سبد خرید

TA-50214

قالب دستگاه المنت ۴۰ میلی متر آذین
واحد : عدد
53,880 تومان
تومان53,880 سبد خرید

TA-50216

قالب دستگاه المنت ۵۰ میلی متر آذین
واحد : عدد
159,710 تومان
تومان159,710 سبد خرید

TA-50218

قالب دستگاه المنت ۶۳ میلی متر آذین
واحد : عدد
207,180 تومان
تومان207,180 سبد خرید

TA-50220

قالب دستگاه المنت ۷۵ میلی متر آذین
واحد : عدد
237,320 تومان
تومان237,320 سبد خرید

TA-50222

قالب دستگاه المنت ۹۰ میلی متر آذین
واحد : عدد
481,680 تومان
تومان481,680 سبد خرید

TA-50224

قالب دستگاه المنت ۱۱۰ میلی متر آذین
واحد : عدد
726,680 تومان
تومان726,680 سبد خرید

TA-50226

قالب دستگاه المنت ۱۲۵ میلی متر آذین
واحد : عدد
935,130 تومان
تومان935,130 سبد خرید

TA-52023

جعبه خالی ابزار لوله تک لایه لاکی آذین
واحد : عدد
464,400 تومان
تومان464,400 سبد خرید

TA-70302

رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) ۲۵×۲۰ آذین
واحد : عدد
380,340 تومان
تومان380,340 سبد خرید

TA-70304

رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) ۴۰×۳۲ آذین
واحد : عدد
419,470 تومان
تومان419,470 سبد خرید

TA-70306

رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) ۵۰×۴۰ آذین
واحد : عدد
529,140 تومان
تومان529,140 سبد خرید

TA-70308

رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) ۵۰×۶۳ آذین
واحد : عدد
575,960 تومان
تومان575,960 سبد خرید

TA-70309

تیغه رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) 30,670 تومان
تومان30,670 سبد خرید