شیرآلات صنعتی   شیرآلات آبی آذرانشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

AZAR 116-1

شیر آبی دسته فلزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
44,850 تومان
تومان44,850 سبد خرید

AZAR 117-1

شیر آبی دسته فلزی یک سر مغزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
59,950 تومان
تومان59,950 سبد خرید

AZAR 117-2

شیر آبی دسته فلزی یک سر مغزی سایز ۳/۴
واحد : عدد
89,600 تومان
تومان89,600 سبد خرید

AZAR 117-3

شیر آبی دسته فلزی یک سر مغزی سایز ۱
واحد : عدد
159,950 تومان
تومان159,950 سبد خرید

AZAR 116-2

شیر آبی دسته فلزی سایز ۳/۴
واحد : عدد
67,950 تومان
تومان67,950 سبد خرید

AZAR 116-3

شیر آبی دسته فلزی سایز ۱
واحد : عدد
128,500 تومان
تومان128,500 سبد خرید

AZAR 116-4

شیر آبی دسته فلزی سایز ۱/۴*۱
واحد : عدد
238,000 تومان
تومان238,000 سبد خرید

AZAR 116-5

شیر آبی دسته فلزی سایز ۱/۲*۱
واحد : عدد
426,150 تومان
تومان426,150 سبد خرید

AZAR 116-6

شیر آبی دسته فلزی سایز ۲
واحد : عدد
599,500 تومان
تومان599,500 سبد خرید

AZAR 116-7

شیر آبی دسته فلزی سایز ۱/۲*۲
واحد : عدد
2,100,000 تومان
تومان2,100,000 سبد خرید

AZAR 116-8

شیر آبی دسته فلزی سایز ۳
واحد : عدد
3,100,000 تومان
تومان3,100,000 سبد خرید

برگشت AZAR138

شیر رادیاتور سایز ۱/۲
واحد : عدد
49,500 تومان
تومان49,500 سبد خرید

AZAR139 تک ضرب رفت

شیر رادیاتور سایز ۱/۲
واحد : عدد
66,300 تومان
تومان66,300 سبد خرید

AZAR130-1

شیر زانویی ( چپقی) سایز ۳/۴
واحد : عدد
108,200 تومان
تومان108,200 سبد خرید

AZAR 142-1

شیر زانویی (چپقی) کوپلی سایز ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
121,500 تومان
تومان121,500 سبد خرید

AZAR 142-2

شیر زانویی (چپقی) کوپلی سایز ۱*۲۵
واحد : عدد
129,500 تومان
تومان129,500 سبد خرید

AZAR 142-3

شیر زانویی (چپقی) کوپلی سایز ۱*۳۲
واحد : عدد
185,600 تومان
تومان185,600 سبد خرید

AZAR130-2

شیر زانویی ( چپقی) سایز ۱
واحد : عدد
199,500 تومان
تومان199,500 سبد خرید

کوتاه AZAR 118

شیر شلنگی دسته فلزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
53,250 تومان
تومان53,250 سبد خرید

بلند AZAR125

شیر شلنگی دسته فلزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
59,150 تومان
تومان59,150 سبد خرید

قفل شونده 1-AZAR141

شیر شلنگی دسته فلزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
71,000 تومان
تومان71,000 سبد خرید

AZAR125

شیر شلنگی دسته فلزی سایز ۳/۴
واحد : عدد
99,800 تومان
تومان99,800 سبد خرید

قفل شونده AZAR141-2

شیر شلنگی دسته فلزی سایز ۳/۴
واحد : عدد
111,500 تومان
تومان111,500 سبد خرید

AZAR134 -1

شیر فیلتردار سایز ۱/۲
واحد : عدد
75,450 تومان
تومان75,450 سبد خرید

AZAR135-1

شیر فیلتردار یک سر مغزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
80,350 تومان
تومان80,350 سبد خرید

AZAR135-2

شیر فیلتردار یک سر مغزی سایز ۳/۴
واحد : عدد
141,000 تومان
تومان141,000 سبد خرید

AZAR134 -2

شیر فیلتردار سایز ۳/۴
واحد : عدد
131,000 تومان
تومان131,000 سبد خرید

AZAR 119

شیر ماشین لباسشویی سایز ۱/۲
واحد : عدد
43,250 تومان
تومان43,250 سبد خرید

AZAR128-1

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای سایز ۳/۴
واحد : عدد
114,850 تومان
تومان114,850 سبد خرید

AZAR129-2

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای یک سر مغزی سایز ۱
واحد : عدد
211,650 تومان
تومان211,650 سبد خرید

AZAR129-1

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای یک سر مغزی سایز ۳/۴
واحد : عدد
125,250 تومان
تومان125,250 سبد خرید

AZAR128-2

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای سایز ۱
واحد : عدد
197,650 تومان
تومان197,650 سبد خرید

AZAR 107-1

شیر پکیجی سایز ۱/۲
واحد : عدد
31,900 تومان
تومان31,900 سبد خرید

AZAR 107-2

شیر پکیجی سایز ۳/۴
واحد : عدد
46,500 تومان
تومان46,500 سبد خرید

AZAR 123-1

شیر پیسوار فیلتردار سایز ۱/۲*۱/۲
واحد : عدد
35,200 تومان
تومان35,200 سبد خرید

AZAR 123-2

شیر پیسوار فیلتردار سایز ۳/۸*۱/۲
واحد : عدد
35,200 تومان
تومان35,200 سبد خرید

AZAR127-1

شیر کالکتور دوسر کوپلی(۵ لایه) سایز ۱۶*۱۶
واحد : عدد
67,300 تومان
تومان67,300 سبد خرید

AZAR127-2

شیر کالکتور دوسر کوپلی(۵ لایه) سایز ۲۰*۲۰
واحد : عدد
80,550 تومان
تومان80,550 سبد خرید

AZAR 140

شیر کالکتور پرسی (۵ لایه) سایز ۱۶*۱/۲
واحد : عدد
49,850 تومان
تومان49,850 سبد خرید

AZAR 115-1

شیر کالکتور کوپلی (۵ لایه) سایز ۱۶*۱/۲
واحد : عدد
39,950 تومان
تومان39,950 سبد خرید

AZAR 115-2

شیر کالکتور کوپلی (۵ لایه) سایز ۲۰*۱/۲
واحد : عدد
45,650 تومان
تومان45,650 سبد خرید

AZAR 115-3

شیر کالکتور کوپلی (۵ لایه) سایز ۲۰*۳/۴
واحد : عدد
84,150 تومان
تومان84,150 سبد خرید

AZAR 115-4

شیر کالکتور کوپلی (۵ لایه) سایز ۲۵*۳/۴
واحد : عدد
69,500 تومان
تومان69,500 سبد خرید

AZAR 105-4

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی سایز ۱/۲
واحد : عدد
51,500 تومان
تومان51,500 سبد خرید

AZAR 105-5

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی سایز ۳/۴
واحد : عدد
72,500 تومان
تومان72,500 سبد خرید

AZAR 105-6

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی سایز ۱
واحد : عدد
103,500 تومان
تومان103,500 سبد خرید

AZAR 105-7

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی سایز ۱/۴*۱
واحد : عدد
199,500 تومان
تومان199,500 سبد خرید

AZAR 105-8

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی سایز ۱/۲*۱
واحد : عدد
277,350 تومان
تومان277,350 سبد خرید

AZAR 105-9

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی سایز ۲
واحد : عدد
395,000 تومان
تومان395,000 سبد خرید

AZAR 105-1

شیر یکطرفه فنری سوپاپ پلاستیکی سایز ۱/۲
واحد : عدد
42,950 تومان
تومان42,950 سبد خرید

AZAR 105-2

شیر یکطرفه فنری سوپاپ پلاستیکی سایز ۳/۴
واحد : عدد
58,200 تومان
تومان58,200 سبد خرید

AZAR 105-3

شیر یکطرفه فنری سوپاپ پلاستیکی سایز ۱
واحد : عدد
82,200 تومان
تومان82,200 سبد خرید

AZAR 112-1

شیرآبی دسته پروانه ای سایز ۱/۲
واحد : عدد
57,500 تومان
تومان57,500 سبد خرید

AZAR 112-2

شیرآبی دسته پروانه ای سایز ۳/۴
واحد : عدد
73,000 تومان
تومان73,000 سبد خرید

AZAR 112-3

شیرآبی دسته پروانه ای سایز ۱
واحد : عدد
158,000 تومان
تومان158,000 سبد خرید

AZAR 132

شیردسته پروانه ای دو سر مغزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
62,950 تومان
تومان62,950 سبد خرید

AZAR 113-1

شیرپکیجی دسته پروانه ای یک سر مغزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
51,700 تومان
تومان51,700 سبد خرید

AZAR 113-2

شیرپکیجی دسته پروانه ای یک سر مغزی سایز ۳/۴
واحد : عدد
67,500 تومان
تومان67,500 سبد خرید

AZAR 113-3

شیرپکیجی دسته پروانه ای یک سر مغزی سایز ۱
واحد : عدد
145,650 تومان
تومان145,650 سبد خرید