نمایش 1–36 از 244 نتیجه

نمایش 18 24 36

استاپر

78,190 تومان

انشعاب گیر

350,270 تومان

بوشن یکسر دنده ۲۰

5,890 تومان

بوشن یکسر دنده ۲۵

7,480 تومان

بوشن یکسر دنده ۳۲

14,700 تومان

بوشن یکسر دنده ۶۳

42,940 تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۱۱۰*۱۲۵ )

31,200 تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۱۱۰*۱۶۰ )

49,310 تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۱۲۵*۱۶۰ )

50,350 تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۱۶۰*۲۰۰ )

98,330 تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۱۱۰ )

21,620 تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۷۵ )

12,120 تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۶۳*۱۱۰ )

21,190 تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۶۳*۹۰ )

16,150 تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۹۰*۱۱۰ )

24,180 تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۹۰*۱۲۵ )

27,170 تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۱۱۰*۱۲۵ )

30,310 تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۱۱۰*۱۶۰ )

44,440 تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۱۲۵*۱۶۰ )

51,000 تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۳۲*۶۳ )

7,090 تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۴۰*۶۳ )

9,090 تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۱۱۰ )

18,150 تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۶۳ )

9,310 تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۹۰ )

14,440 تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۶۳*۱۱۰ )

20,170 تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۶۳*۹۰ )

16,150 تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۹۰*۱۱۰ )

50,620 تومان

چهار راه ۴۵ درجه سه سر ۱۱۰

95,480 تومان

چهار راه خم سه سر ۱۱۰

91,790 تومان

درپوش پلیکا ۱۱۰

17,290 تومان

درپوش پلیکا ۱۲۵

29,110 تومان

درپوش پلیکا ۱۶۰

43,530 تومان

درپوش پلیکا ۵۰

3,640 تومان

درپوش پلیکا ۶۳

5,010 تومان

درپوش پلیکا ۷۵

8,190 تومان

درپوش پلیکا ۹۰

13,660 تومان

لوله پلیکا و اتصالات آن از پرکاربردترین انواع لوله و اتصالات است که انواع و اقسام مختلف دارد. بیشترین کاربرد لوله پلیکا در لوله کشی آب و فاضلاب و لوله کشی سیم کشی ساختمان می باشد.