نمایش 1–36 از 244 نتیجه

نمایش 18 24 36

استاپر

تومان

انشعاب گیر

تومان

بوشن یکسر دنده ۲۰

تومان

بوشن یکسر دنده ۲۵

تومان

بوشن یکسر دنده ۳۲

تومان

بوشن یکسر دنده ۶۳

تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۱۱۰*۱۲۵ )

تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۱۱۰*۱۶۰ )

تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۱۲۵*۱۶۰ )

تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۱۶۰*۲۰۰ )

تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۱۱۰ )

تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۷۵ )

تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۶۳*۱۱۰ )

تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۶۳*۹۰ )

تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۹۰*۱۱۰ )

تومان

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۹۰*۱۲۵ )

تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۱۱۰*۱۲۵ )

تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۱۱۰*۱۶۰ )

تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۱۲۵*۱۶۰ )

تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۳۲*۶۳ )

تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۴۰*۶۳ )

تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۱۱۰ )

تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۶۳ )

تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۹۰ )

تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۶۳*۱۱۰ )

تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۶۳*۹۰ )

تومان

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۹۰*۱۱۰ )

تومان

چهار راه ۴۵ درجه سه سر ۱۱۰

تومان

چهار راه خم سه سر ۱۱۰

تومان

درپوش پلیکا ۱۱۰

تومان

درپوش پلیکا ۱۲۵

تومان

درپوش پلیکا ۱۶۰

تومان

درپوش پلیکا ۵۰

تومان

درپوش پلیکا ۶۳

تومان

درپوش پلیکا ۷۵

تومان

درپوش پلیکا ۹۰

تومان

لوله پلیکا و اتصالات آن از پرکاربردترین انواع لوله و اتصالات است که انواع و اقسام مختلف دارد. بیشترین کاربرد لوله پلیکا در لوله کشی آب و فاضلاب و لوله کشی سیم کشی ساختمان می باشد.