پوشفیت    پوشفیت نیوفلکس

پوش فیت نیوفلکس

پوش فیت نیوفلکس ساده

پوش فیت نیوفلکس از جمله مهم ترین تجهیزات و ابزارآلاتی می باشد که امروزه در سیستم های انتقال فاضلاب در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله و اتصالات تولید شدند تا جایگزین لوله های پلیکا و چدنی ای شوند که همواره سیستم های فاضلاب ساختمان ها را دچار مشکل می نمودند. پوشفیت نیوفلکس از ضعیف شدن و نشت لوله در زمان عبور مواد شوینده جلوگیری می نماید و باعث افزایش طول عمر سیستم فاضلاب می گردد. امروزه پوش فیت نیوفلکس (پوشفیت نیوفلکس) در دو نوع نیوفلکس ساده یا معمولی و نیوفلکس سایلنت تولید می شود. در ادامه این مطلب می توانید انواع این محصولات را مشاهده و ثبت سفارش نمایید.

(خرید بالای ۲۰ میلیون ۲۲% تخفیف)

 

خرید بیش از ۸۰ میلیون تومان حمل رایگان به سراسر ایران

 (به ازای خرید محصولات نیوفلکس ساده و سایلنت ۱۵ درصد تخفیف بگیرید)

(خرید بالای ۵۰ میلیون ۲۴% تخفیف)

 شناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

NF-11200

لوله پوشفیت ۱۵۰-۵۰ گروه B
لوله پوشفيت 150-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
10,110 تومان
تومان10,110 سبد خرید

NF-11210

لوله پوشفیت ۲۵۰-۵۰ گروه B
لوله پوشفيت 250-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
15,500 تومان
تومان15,500 سبد خرید

NF-11220

لوله پوشفیت ۵۰۰-۵۰ گروه B
لوله پوشفيت 500-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
18,140 تومان
تومان18,140 سبد خرید

NF-11240

لوله پوشفیت ۱۰۰۰-۵۰ گروه B
لوله پوشفيت 1000-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
33,410 تومان
تومان33,410 سبد خرید

NF-11260

لوله پوشفیت ۲۰۰۰-۵۰ گروه B
لوله پوشفيت 2000-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
59,930 تومان
تومان59,930 سبد خرید

NF-11280

لوله پوشفیت ۳۰۰۰-۵۰ گروه B
لوله پوشفيت 3000-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
85,190 تومان
تومان85,190 سبد خرید

NF-11300

لوله پوش فیت ۶۳-۱۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 63-150 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
13,440 تومان
تومان13,440 سبد خرید

NF-11310

لوله پوش فیت ۶۳-۲۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 63-250 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
17,110 تومان
تومان17,110 سبد خرید

NF-11320

لوله پوش فیت ۶۳-۵۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 63-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
26,520 تومان
تومان26,520 سبد خرید

NF-11340

لوله پوش فیت ۶۳-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 63-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
47,880 تومان
تومان47,880 سبد خرید

NF-11360

لوله پوش فیت ۶۳-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 63-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
85,190 تومان
تومان85,190 سبد خرید

NF-11380

لوله پوش فیت ۶۳-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 63-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
120,660 تومان
تومان120,660 سبد خرید

NF-11400

لوله پوش فیت ۷۵-۱۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 75-150 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
16,080 تومان
تومان16,080 سبد خرید

NF-11410

لوله پوش فیت ۷۵-۲۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 75-250 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
19,520 تومان
تومان19,520 سبد خرید

NF-11420

لوله پوش فیت ۷۵-۵۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 75-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
31,570 تومان
تومان31,570 سبد خرید

NF-11440

لوله پوش فیت ۷۵-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 75-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
57,980 تومان
تومان57,980 سبد خرید

NF-11460

لوله پوش فیت ۷۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 75-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
103,550 تومان
تومان103,550 سبد خرید

NF-11480

لوله پوش فیت ۷۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 75-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
147,060 تومان
تومان147,060 سبد خرید

NF-11500

لوله پوش فیت ۹۰-۱۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 90-150 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
21,240 تومان
تومان21,240 سبد خرید

NF-11510

لوله پوش فیت ۹۰-۲۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 90-250 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
26,870 تومان
تومان26,870 سبد خرید

NF-11520

لوله پوش فیت ۹۰-۵۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 90-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
42,370 تومان
تومان42,370 سبد خرید

NF-11540

لوله پوش فیت ۹۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 90-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
74,510 تومان
تومان74,510 سبد خرید

NF-11560

لوله پوش فیت ۹۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 90-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
133,170 تومان
تومان133,170 سبد خرید

NF-11580

لوله پوش فیت ۹۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 90-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
189,770 تومان
تومان189,770 سبد خرید

NF-11600

لوله پوش فیت ۱۱۰-۱۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 110-150 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
28,250 تومان
تومان28,250 سبد خرید

NF-11610

لوله پوش فیت ۱۱۰-۲۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 110-250 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
37,090 تومان
تومان37,090 سبد خرید

NF-11620

لوله پوش فیت ۱۱۰-۵۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 110-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
59,820 تومان
تومان59,820 سبد خرید

NF-11640

لوله پوش فیت ۱۱۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 110-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
105,970 تومان
تومان105,970 سبد خرید

NF-11660

لوله پوش فیت ۱۱۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 110-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
190,570 تومان
تومان190,570 سبد خرید

NF-11680

لوله پوش فیت ۱۱۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 110-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
272,200 تومان
تومان272,200 سبد خرید

NF-11710

لوله پوش فیت ۱۲۵-۲۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 125-250 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
51,550 تومان
تومان51,550 سبد خرید

NF-11720

لوله پوش فیت ۱۲۵-۵۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 125-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
82,660 تومان
تومان82,660 سبد خرید

NF-11740

لوله پوش فیت ۱۲۵-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 125-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
151,660 تومان
تومان151,660 سبد خرید

NF-11760

لوله پوش فیت ۱۲۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 125-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
257,500 تومان
تومان257,500 سبد خرید

NF-11780

لوله پوش فیت ۱۲۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 125-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
363,460 تومان
تومان363,460 سبد خرید

NF-11810

لوله پوش فیت ۱۶۰-۲۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 160-250 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
82,660 تومان
تومان82,660 سبد خرید

NF-11820

لوله پوش فیت ۱۶۰-۵۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 160-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
132,710 تومان
تومان132,710 سبد خرید

NF-11840

لوله پوش فیت ۱۶۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 160-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
236,950 تومان
تومان236,950 سبد خرید

NF-11860

لوله پوش فیت ۱۶۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 160-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
405,710 تومان
تومان405,710 سبد خرید

NF-11880

لوله پوش فیت ۱۶۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 160-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
574,350 تومان
تومان574,350 سبد خرید

NF-13220

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۵۰۰-۵۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوشفيت 500-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
20,440 تومان
تومان20,440 سبد خرید

NF-13240

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۱۰۰۰-۵۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوشفيت 1000-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
35,710 تومان
تومان35,710 سبد خرید

NF-13260

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۲۰۰۰-۵۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوشفيت 2000-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
62,230 تومان
تومان62,230 سبد خرید

NF-13280

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۳۰۰۰-۵۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوشفيت 3000-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
87,480 تومان
تومان87,480 سبد خرید

NF-13320

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۶۳-۵۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 63-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
30,080 تومان
تومان30,080 سبد خرید

NF-13340

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۶۳-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 63-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
51,440 تومان
تومان51,440 سبد خرید

NF-13360

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۶۳-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 63-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
88,750 تومان
تومان88,750 سبد خرید

NF-13380

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۶۳-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 63-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
124,220 تومان
تومان124,220 سبد خرید

NF-13420

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۷۵-۵۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 75-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
34,900 تومان
تومان34,900 سبد خرید

NF-13440

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۷۵-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 75-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
61,190 تومان
تومان61,190 سبد خرید

NF-13460

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۷۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 75-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
106,880 تومان
تومان106,880 سبد خرید

NF-13480

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۷۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 75-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
150,390 تومان
تومان150,390 سبد خرید

NF-13520

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۹۰-۵۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 90-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
46,730 تومان
تومان46,730 سبد خرید

NF-13540

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۹۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 90-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
78,870 تومان
تومان78,870 سبد خرید

NF-13560

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۹۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 90-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
137,540 تومان
تومان137,540 سبد خرید

NF-13580

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۹۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 90-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
194,130 تومان
تومان194,130 سبد خرید

NF-13620

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۱۰-۵۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 110-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
65,210 تومان
تومان65,210 سبد خرید

NF-13640

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۱۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 110-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
111,360 تومان
تومان111,360 سبد خرید

NF-13660

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۱۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 110-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
195,970 تومان
تومان195,970 سبد خرید

NF-13680

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۱۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 110-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
277,590 تومان
تومان277,590 سبد خرید

NF-13720

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۲۵-۵۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 125-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
89,890 تومان
تومان89,890 سبد خرید

NF-13740

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۲۵-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 125-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
158,890 تومان
تومان158,890 سبد خرید

NF-13760

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۲۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 125-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
264,730 تومان
تومان264,730 سبد خرید

NF-13780

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۲۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 125-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
370,580 تومان
تومان370,580 سبد خرید

NF-13820

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۶۰-۵۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 160-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
143,850 تومان
تومان143,850 سبد خرید

NF-13840

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۶۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 160-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
247,970 تومان
تومان247,970 سبد خرید

NF-13860

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۶۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 160-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
416,730 تومان
تومان416,730 سبد خرید

NF-13880

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۶۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 160-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
585,480 تومان
تومان585,480 سبد خرید

NF-10200

لوله یکسرسوکت ۱۵۰-۵۰ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 150-50 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
10,910 تومان
تومان10,910 سبد خرید

NF-10210

لوله یکسرسوکت ۲۵۰-۵۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 250-50میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
16,650 تومان
تومان16,650 سبد خرید

NF-10220

لوله یکسرسوکت ۵۰۰-۵۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 500-50میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
20,090 تومان
تومان20,090 سبد خرید

NF-10240

لوله یکسرسوکت ۱۰۰۰-۵۰ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 1000-50 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
37,890 تومان
تومان37,890 سبد خرید

NF-10260

لوله یکسرسوکت ۲۰۰۰-۵۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 2000-50میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
66,930 تومان
تومان66,930 سبد خرید

NF-10280

لوله یکسرسوکت ۳۰۰۰-۵۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 3000-50میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
95,520 تومان
تومان95,520 سبد خرید

NF-10300

لوله یکسرسوکت ۱۵۰-۶۳ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 150-63 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
14,470 تومان
تومان14,470 سبد خرید

NF-10310

لوله یکسرسوکت ۲۵۰-۶۳میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 250-63میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
18,720 تومان
تومان18,720 سبد خرید

NF-10320

لوله یکسرسوکت ۵۰۰-۶۳میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 500-63میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
29,280 تومان
تومان29,280 سبد خرید

NF-10340

لوله یکسرسوکت ۱۰۰۰-۶۳ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 1000-63 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
54,760 تومان
تومان54,760 سبد خرید

NF-10360

لوله یکسرسوکت ۲۰۰۰-۶۳میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 2000-63میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
95,170 تومان
تومان95,170 سبد خرید

NF-10380

لوله یکسرسوکت ۳۰۰۰-۶۳میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 3000-63میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
135,470 تومان
تومان135,470 سبد خرید

NF-10400

لوله یکسرسوکت ۱۵۰-۷۵ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 150-75 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
18,140 تومان
تومان18,140 سبد خرید

NF-10410

لوله یکسرسوکت ۲۵۰-۷۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 250-75میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
22,390 تومان
تومان22,390 سبد خرید

NF-10420

لوله یکسرسوکت ۵۰۰-۷۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 500-75میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
36,740 تومان
تومان36,740 سبد خرید

NF-10440

لوله یکسرسوکت ۱۰۰۰-۷۵ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 1000-75 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
69,570 تومان
تومان69,570 سبد خرید

NF-10460

لوله یکسرسوکت ۲۰۰۰-۷۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 2000-75میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
121,810 تومان
تومان121,810 سبد خرید

NF-10480

لوله یکسرسوکت ۳۰۰۰-۷۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 3000-75میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
174,270 تومان
تومان174,270 سبد خرید

NF-10500

لوله یکسرسوکت ۱۵۰-۹۰ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 150-90 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
24,920 تومان
تومان24,920 سبد خرید

NF-10510

لوله یکسرسوکت ۲۵۰-۹۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 250-90میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
32,150 تومان
تومان32,150 سبد خرید

NF-10520

لوله یکسرسوکت ۵۰۰-۹۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 500-90میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
51,550 تومان
تومان51,550 سبد خرید

NF-10540

لوله یکسرسوکت ۱۰۰۰-۹۰ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 1000-90 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
94,600 تومان
تومان94,600 سبد خرید

NF-10560

لوله یکسرسوکت ۲۰۰۰-۹۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 2000-90میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
165,890 تومان
تومان165,890 سبد خرید

NF-10580

لوله یکسرسوکت ۳۰۰۰-۹۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 3000-90میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
238,100 تومان
تومان238,100 سبد خرید

NF-10600

لوله یکسرسوکت ۱۵۰-۱۱۰ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 150-110 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
33,870 تومان
تومان33,870 سبد خرید

NF-10610

لوله یکسرسوکت ۲۵۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 250-110میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
45,010 تومان
تومان45,010 سبد خرید

NF-10620

لوله یکسرسوکت ۵۰۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 500-110میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
73,710 تومان
تومان73,710 سبد خرید

NF-10640

لوله یکسرسوکت ۱۰۰۰-۱۱۰ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 1000-110 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
136,270 تومان
تومان136,270 سبد خرید

NF-10660

لوله یکسرسوکت ۲۰۰۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 2000-110میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
239,480 تومان
تومان239,480 سبد خرید

NF-10680

لوله یکسرسوکت ۳۰۰۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 3000-110میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
344,520 تومان
تومان344,520 سبد خرید

NF-10710

لوله یکسرسوکت ۲۵۰-۱۲۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 250-125میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
62,690 تومان
تومان62,690 سبد خرید

NF-10720

لوله یکسرسوکت ۵۰۰-۱۲۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 500-125میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
101,830 تومان
تومان101,830 سبد خرید

NF-10740

لوله یکسرسوکت ۱۰۰۰-۱۲۵ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 1000-125 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
186,670 تومان
تومان186,670 سبد خرید

NF-10760

لوله یکسرسوکت ۲۰۰۰-۱۲۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 2000-125میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
324,310 تومان
تومان324,310 سبد خرید

NF-10780

لوله یکسرسوکت ۳۰۰۰-۱۲۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 3000-125میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
461,960 تومان
تومان461,960 سبد خرید

NF-10810

لوله یکسرسوکت ۲۵۰-۱۶۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 250-160میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
98,390 تومان
تومان98,390 سبد خرید

NF-10820

لوله یکسرسوکت ۵۰۰-۱۶۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 500-160میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
159,460 تومان
تومان159,460 سبد خرید

NF-10840

لوله یکسرسوکت ۱۰۰۰-۱۶۰ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 1000-160 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
285,630 تومان
تومان285,630 سبد خرید

NF-10860

لوله یکسرسوکت ۲۰۰۰-۱۶۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 2000-160میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
498,350 تومان
تومان498,350 سبد خرید

NF-10880

لوله یکسرسوکت ۳۰۰۰-۱۶۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 3000-160میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
711,190 تومان
تومان711,190 سبد خرید

NF-12220

لوله دو سرسوکت ۵۰۰-۵۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 500-50میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
22,390 تومان
تومان22,390 سبد خرید

NF-12240

لوله دو سرسوکت ۱۰۰۰-۵۰ میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 1000-50 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
40,180 تومان
تومان40,180 سبد خرید

NF-12260

لوله دو سرسوکت ۲۰۰۰-۵۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 2000-50میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
69,230 تومان
تومان69,230 سبد خرید

NF-12280

لوله دو سرسوکت ۳۰۰۰-۵۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 3000-50میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
97,810 تومان
تومان97,810 سبد خرید

NF-12320

لوله دو سرسوکت ۵۰۰-۶۳میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 500-63میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
32,840 تومان
تومان32,840 سبد خرید

NF-12340

لوله دو سرسوکت ۱۰۰۰-۶۳ میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 1000-63 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
58,320 تومان
تومان58,320 سبد خرید

NF-12360

لوله دو سرسوکت ۲۰۰۰-۶۳میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 2000-63میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
98,730 تومان
تومان98,730 سبد خرید

NF-12380

لوله دو سرسوکت ۳۰۰۰-۶۳میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 3000-63میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
139,030 تومان
تومان139,030 سبد خرید

NF-12420

لوله دو سرسوکت ۵۰۰-۷۵میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 500-75میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
40,070 تومان
تومان40,070 سبد خرید

NF-12440

لوله دو سرسوکت ۱۰۰۰-۷۵ میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 1000-75 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
72,900 تومان
تومان72,900 سبد خرید

NF-12460

لوله دو سرسوکت ۲۰۰۰-۷۵میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 2000-75میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
125,140 تومان
تومان125,140 سبد خرید

NF-12480

لوله دو سرسوکت ۳۰۰۰-۷۵میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 3000-75میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
177,490 تومان
تومان177,490 سبد خرید

NF-12520

لوله دو سرسوکت ۵۰۰-۹۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 500-90میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
55,910 تومان
تومان55,910 سبد خرید

NF-12540

لوله دو سرسوکت ۱۰۰۰-۹۰ میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 1000-90 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
98,960 تومان
تومان98,960 سبد خرید

NF-12560

لوله دو سرسوکت ۲۰۰۰-۹۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 2000-90میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
170,250 تومان
تومان170,250 سبد خرید

NF-12580

لوله دو سرسوکت ۳۰۰۰-۹۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 3000-90میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
242,580 تومان
تومان242,580 سبد خرید

NF-12620

لوله دو سرسوکت ۵۰۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 500-110میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
79,100 تومان
تومان79,100 سبد خرید

NF-12640

لوله دو سرسوکت ۱۰۰۰-۱۱۰ میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 1000-110 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
141,550 تومان
تومان141,550 سبد خرید

NF-12660

لوله دو سرسوکت ۲۰۰۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 2000-110میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
244,870 تومان
تومان244,870 سبد خرید

NF-12680

لوله دو سرسوکت ۳۰۰۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 3000-110میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
349,800 تومان
تومان349,800 سبد خرید

NF-12720

لوله دو سرسوکت ۵۰۰-۱۲۵میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 500-125میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
109,060 تومان
تومان109,060 سبد خرید

NF-12740

لوله دو سرسوکت ۱۰۰۰-۱۲۵ میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 1000-125 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
193,900 تومان
تومان193,900 سبد خرید

NF-12760

لوله دو سرسوکت ۲۰۰۰-۱۲۵میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 2000-125میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
331,550 تومان
تومان331,550 سبد خرید

NF-12780

لوله دو سرسوکت ۳۰۰۰-۱۲۵میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 3000-125میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
469,080 تومان
تومان469,080 سبد خرید

NF-12820

لوله دو سرسوکت ۵۰۰-۱۶۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 500-160میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
170,600 تومان
تومان170,600 سبد خرید

NF-12840

لوله دو سرسوکت ۱۰۰۰-۱۶۰ میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 1000-160 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
296,650 تومان
تومان296,650 سبد خرید

NF-12860

لوله دو سرسوکت ۲۰۰۰-۱۶۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 2000-160میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
509,490 تومان
تومان509,490 سبد خرید

NF-12880

لوله دو سرسوکت ۳۰۰۰-۱۶۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 3000-160میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
722,210 تومان
تومان722,210 سبد خرید

NF-20200

بوشن ۵۰ میلی متر
بوشن 50 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
15,270 تومان
تومان15,270 سبد خرید

NF-20300

بوشن ۶۳ میلی متر
بوشن 63 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
17,800 تومان
تومان17,800 سبد خرید

NF-20400

بوشن ۷۵ میلی متر
بوشن 75 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
19,640 تومان
تومان19,640 سبد خرید

NF-20500

بوشن ۹۰ میلی متر
بوشن 90 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
26,290 تومان
تومان26,290 سبد خرید

NF-20600

بوشن ۱۱۰ میلی متر
بوشن 110 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
38,230 تومان
تومان38,230 سبد خرید

NF-20700

بوشن ۱۲۵ میلی متر
بوشن 125 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
53,040 تومان
تومان53,040 سبد خرید

NF-20800

بوشن ۱۶۰ میلی متر
بوشن 160 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
84,610 تومان
تومان84,610 سبد خرید

NF-26320

تبدیل خارج از مرکز ۵۰-۶۳
تبدیل خارج از مرکز 50-63 شرکت نیوفلکس ساده
15,500 تومان
تومان15,500 سبد خرید

NF-26420

تبدیل خارج از مرکز ۵۰-۷۵
تبدیل خارج از مرکز 50-75 شرکت نیوفلکس ساده
15,880 تومان
تومان15,880 سبد خرید

NF-26430

تبدیل خارج از مرکز ۶۳-۷۵
تبدیل خارج از مرکز 63-75 شرکت نیوفلکس ساده
17,340 تومان
تومان17,340 سبد خرید

NF-26520

تبدیل خارج از مرکز ۵۰-۹۰
تبدیل خارج از مرکز 50-90 شرکت نیوفلکس ساده
18,010 تومان
تومان18,010 سبد خرید

NF-26530

تبدیل خارج از مرکز ۹۰-۶۳
تبدیل خارج از مرکز 90-63 شرکت نیوفلکس ساده
19,290 تومان
تومان19,290 سبد خرید

NF-26620

تبدیل خارج از مرکز ۵۰-۱۱۰
تبدیل خارج از مرکز 50-110 شرکت نیوفلکس ساده
27,290 تومان
تومان27,290 سبد خرید

NF-26630

تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰-۶۳
تبدیل خارج از مرکز 110-63 شرکت نیوفلکس ساده
28,020 تومان
تومان28,020 سبد خرید

NF-26640

تبدیل خارج از مرکز ۷۵-۱۱۰
تبدیل خارج از مرکز 75-110 شرکت نیوفلکس ساده
29,390 تومان
تومان29,390 سبد خرید

NF-26650

تبدیل خارج از مرکز ۹۰-۱۱۰
تبدیل خارج از مرکز 90-110 شرکت نیوفلکس ساده
30,660 تومان
تومان30,660 سبد خرید

NF-26760

تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰-۱۲۵
تبدیل خارج از مرکز 110-125 شرکت نیوفلکس ساده
38,460 تومان
تومان38,460 سبد خرید

NF-26860

تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰-۱۶۰
تبدیل خارج از مرکز 110-160 شرکت نیوفلکس ساده
56,720 تومان
تومان56,720 سبد خرید

NF-26870

تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵-۱۶۰
تبدیل خارج از مرکز 125-160 شرکت نیوفلکس ساده
67,050 تومان
تومان67,050 سبد خرید

NF-30245

زانو ۴۵ درجه ۵۰ میلی متر
زانو ٤٥ درجه 50 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
10,730 تومان
تومان10,730 سبد خرید

NF-30287

زانو ٨٧ درجه ۵۰ میلی متر
زانو ٨٧ درجه 50 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
11,480 تومان
تومان11,480 سبد خرید

NF-30345

زانو ۴۵ درجه ۶۳ میلی متر
زانو ٤٥ درجه 63 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
14,490 تومان
تومان14,490 سبد خرید

NF-30387

زانو ٨٧ درجه ۶۳ میلی متر
زانو ٨٧ درجه 63 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
17,490 تومان
تومان17,490 سبد خرید

NF-30445

زانو ۴۵ درجه ۷۵ میلی متر
زانو ٤٥ درجه 75 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
19,100 تومان
تومان19,100 سبد خرید

NF-30487

زانو ٨٧ درجه ۷۵ میلی متر
زانو ٨٧ درجه 75 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
20,280 تومان
تومان20,280 سبد خرید

NF-30545

زانو ۴۵ درجه ۹۰ میلی متر
زانو ٤٥ درجه 90 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
25,610 تومان
تومان25,610 سبد خرید

NF-30587

زانو ٨٧ درجه ۹۰ میلی متر
زانو ٨٧ درجه 90 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
29,280 تومان
تومان29,280 سبد خرید

NF-30645

زانو ۴۵ درجه ۱۱۰ میلی متر
زانو ٤٥ درجه 110 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
42,270 تومان
تومان42,270 سبد خرید

NF-30687

زانو ٨٧ درجه ۱۱۰ میلی متر
زانو ٨٧ درجه 110 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
48,700 تومان
تومان48,700 سبد خرید

NF-30745

زانو ۴۵ درجه ۱۲۵ میلی متر
زانو ٤٥ درجه 125 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
52,580 تومان
تومان52,580 سبد خرید

NF-30787

زانو ٨٧ درجه ۱۲۵ میلی متر
زانو ٨٧ درجه 125 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
65,210 تومان
تومان65,210 سبد خرید

NF-30845

زانو ۴۵ درجه ۱۶۰ میلی متر
زانو ٤٥ درجه 160 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
99,650 تومان
تومان99,650 سبد خرید

NF-30887

زانو ٨٧ درجه ۱۶۰ میلی متر
زانو ٨٧ درجه 160 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
123,300 تومان
تومان123,300 سبد خرید

NF-33345

زانو ۴۵ درجه ونت دار ۶۳-۶۳-۵۰
زانو 45 درجه ونت دار 63-63-50 شرکت نیوفلکس ساده
25,150 تومان
تومان25,150 سبد خرید

NF-33387

زانو ۸۷ درجه ونت دار۶۳-۶۳-۵۰
زانو 87 درجه ونت دار63-63-50 شرکت نیوفلکس ساده
25,610 تومان
تومان25,610 سبد خرید

NF-33645

زانو ۴۵ درجه ونت دار ۱۱۰-۱۱۰-۵۰
زانو 45 درجه ونت دار 110-110-50 شرکت نیوفلکس ساده
55,450 تومان
تومان55,450 سبد خرید

NF-33687

زانو ۸۷ درجه ونت دار۱۱۰-۱۱۰-۵۰
زانو 87 درجه ونت دار110-110-50 شرکت نیوفلکس ساده
57,180 تومان
تومان57,180 سبد خرید

NF-35220

زانو ۵۰-۵۰ جهت ارتباط با ظرفشوئى و …
زانو 50-50 جهت ارتباط با ظرفشوئى و ...شرکت نیوفلکس ساده
7,350 تومان
تومان7,350 سبد خرید

NF-36200

لاستیک ۳۰-۵۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …
لاستیک 30-50 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ...شرکت نیوفلکس ساده
13,170 تومان
تومان13,170 سبد خرید

NF-36210

لاستیک ۴۰-۵۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …
لاستیک 40-50 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ...شرکت نیوفلکس ساده
9,960 تومان
تومان9,960 سبد خرید

NF-36220

لاستیک ۵۰-۵۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …
لاستیک 50-50 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ...شرکت نیوفلکس ساده
9,960 تومان
تومان9,960 سبد خرید

NF-40220

سه راه ٨٧ درجه ۵۰-۵۰
سه راه ٨٧ درجه 50-50 شرکت نیوفلکس ساده
18,990 تومان
تومان18,990 سبد خرید

NF-40320

سه راه ٨٧ درجه ۶۳-۵۰
سه راه ٨٧ درجه 63-50 شرکت نیوفلکس ساده
23,420 تومان
تومان23,420 سبد خرید

NF-40330

سه راه ٨٧ درجه ۶۳-۶۳
سه راه ٨٧ درجه 63-63 شرکت نیوفلکس ساده
26,640 تومان
تومان26,640 سبد خرید

NF-40420

سه راه ٨٧ درجه ۵۰-۷۵
سه راه ٨٧ درجه 50-75 شرکت نیوفلکس ساده
25,150 تومان
تومان25,150 سبد خرید

NF-40430

سه راه ٨٧ درجه ۶۳-۷۵
سه راه ٨٧ درجه 63-75 شرکت نیوفلکس ساده
27,210 تومان
تومان27,210 سبد خرید

NF-40440

سه راه ٨٧ درجه ۷۵-۷۵
سه راه ٨٧ درجه 75-75 شرکت نیوفلکس ساده
29,850 تومان
تومان29,850 سبد خرید

NF-40520

سه راه ٨٧ درجه ۵۰-۹۰
سه راه ٨٧ درجه 50-90 شرکت نیوفلکس ساده
27,210 تومان
تومان27,210 سبد خرید

NF-40530

سه راه ٨٧ درجه ۶۳-۹۰
سه راه ٨٧ درجه 63-90 شرکت نیوفلکس ساده
36,050 تومان
تومان36,050 سبد خرید

NF-40540

سه راه ٨٧ درجه ۷۵-۹۰
سه راه ٨٧ درجه 75-90 شرکت نیوفلکس ساده
38,220 تومان
تومان38,220 سبد خرید

NF-40550

سه راه ٨٧ درجه ۹۰-۹۰
سه راه ٨٧ درجه 90-90 شرکت نیوفلکس ساده
39,550 تومان
تومان39,550 سبد خرید

NF-40620

سه راه ٨٧ درجه ۵۰-۱۱۰
سه راه ٨٧ درجه 50-110 شرکت نیوفلکس ساده
48,570 تومان
تومان48,570 سبد خرید

NF-40630

سه راه ٨٧ درجه ۶۳-۱۱۰
سه راه ٨٧ درجه 63-110 شرکت نیوفلکس ساده
50,170 تومان
تومان50,170 سبد خرید

NF-40640

سه راه ٨٧ درجه ۷۵-۱۱۰
سه راه ٨٧ درجه 75-110 شرکت نیوفلکس ساده
58,630 تومان
تومان58,630 سبد خرید

NF-40650

سه راه ٨٧ درجه ۹۰-۱۱۰
سه راه ٨٧ درجه 90-110 شرکت نیوفلکس ساده
61,650 تومان
تومان61,650 سبد خرید

NF-40660

سه راه ٨٧ درجه ۱۱۰-۱۱۰
سه راه ٨٧ درجه 110-110 شرکت نیوفلکس ساده
73,820 تومان
تومان73,820 سبد خرید

NF-40760

سه راه ٨٧ درجه ۱۱۰-۱۲۵
سه راه ٨٧ درجه 110-125 شرکت نیوفلکس ساده
92,990 تومان
تومان92,990 سبد خرید

NF-40770

سه راه ٨٧ درجه ۱۲۵-۱۲۵
سه راه ٨٧ درجه 125-125 شرکت نیوفلکس ساده
97,130 تومان
تومان97,130 سبد خرید

NF-40860

سه راه ٨٧ درجه ۱۱۰-۱۶۰
سه راه ٨٧ درجه 110-160 شرکت نیوفلکس ساده
130,990 تومان
تومان130,990 سبد خرید

NF-40870

سه راه ٨٧ درجه ۱۲۵-۱۶۰
سه راه ٨٧ درجه 125-160 شرکت نیوفلکس ساده
142,820 تومان
تومان142,820 سبد خرید

NF-40880

سه راه ٨٧ درجه ۱۶۰-۱۶۰
سه راه ٨٧ درجه 160-160 شرکت نیوفلکس ساده
166,920 تومان
تومان166,920 سبد خرید

NF-42220

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۵۰
سه راه ٤٥ درجه 50-50 شرکت نیوفلکس ساده
20,090 تومان
تومان20,090 سبد خرید

NF-42320

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۶۳
سه راه ٤٥ درجه 50-63 شرکت نیوفلکس ساده
23,880 تومان
تومان23,880 سبد خرید

NF-42330

سه راه ۴۵ درجه ۶۳-۶۳
سه راه ٤٥ درجه 63-63 شرکت نیوفلکس ساده
27,560 تومان
تومان27,560 سبد خرید

NF-42420

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۷۵
سه راه ٤٥ درجه 50-75 شرکت نیوفلکس ساده
28,020 تومان
تومان28,020 سبد خرید

NF-42440

سه راه ۴۵ درجه ۷۵-۷۵
سه راه ٤٥ درجه 75-75 شرکت نیوفلکس ساده
40,010 تومان
تومان40,010 سبد خرید

NF-42520

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۹۰
سه راه ٤٥ درجه 50-90 شرکت نیوفلکس ساده
38,530 تومان
تومان38,530 سبد خرید

NF-42530

سه راه ۴۵ درجه ۹۰-۶۳
سه راه ٤٥ درجه 90-63 شرکت نیوفلکس ساده
42,710 تومان
تومان42,710 سبد خرید

NF-42540

سه راه ۴۵ درجه ۷۵-۹۰
سه راه ٤٥ درجه 75-90 شرکت نیوفلکس ساده
44,840 تومان
تومان44,840 سبد خرید

NF-42550

سه راه ۴۵ درجه ۹۰-۹۰
سه راه ٤٥ درجه 90-90 شرکت نیوفلکس ساده
46,780 تومان
تومان46,780 سبد خرید

NF-42620

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۱۱۰
سه راه ٤٥ درجه 50-110 شرکت نیوفلکس ساده
53,740 تومان
تومان53,740 سبد خرید

NF-42630

سه راه ۴۵ درجه ۶۳-۱۱۰
سه راه ٤٥ درجه 63-110 شرکت نیوفلکس ساده
58,440 تومان
تومان58,440 سبد خرید

NF-42640

سه راه ۴۵ درجه ۷۵-۱۱۰
سه راه ٤٥ درجه 75-110 شرکت نیوفلکس ساده
63,290 تومان
تومان63,290 سبد خرید

NF-42650

سه راه ۴۵ درجه ۹۰-۱۱۰
سه راه ٤٥ درجه 90-110 شرکت نیوفلکس ساده
69,230 تومان
تومان69,230 سبد خرید

NF-42660

سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۱۱۰
سه راه ٤٥ درجه 110-110 شرکت نیوفلکس ساده
82,490 تومان
تومان82,490 سبد خرید

NF-42760

سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۱۲۵
سه راه ٤٥ درجه 110-125 شرکت نیوفلکس ساده
96,670 تومان
تومان96,670 سبد خرید

NF-42770

سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵-۱۲۵
سه راه ٤٥ درجه 125-125 شرکت نیوفلکس ساده
110,670 تومان
تومان110,670 سبد خرید

NF-42860

سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۱۶۰
سه راه ٤٥ درجه 110-160 شرکت نیوفلکس ساده
148,670 تومان
تومان148,670 سبد خرید

NF-42870

سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵-۱۶۰
سه راه ٤٥ درجه 125-160 شرکت نیوفلکس ساده
165,430 تومان
تومان165,430 سبد خرید

NF-42880

سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰-۱۶۰
سه راه ٤٥ درجه 160-160 شرکت نیوفلکس ساده
204,350 تومان
تومان204,350 سبد خرید

NF-51666

انشعاب دوبل ۶٧ درجه ۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰
انشعاب دوبل ٦٧ درجه 110-110-110 شرکت نیوفلکس ساده
122,150 تومان
تومان122,150 سبد خرید

NF-60200

درپوش ۵۰
درپوش 50 شرکت نیوفلکس ساده
3,440 تومان
تومان3,440 سبد خرید

NF-60300

درپوش ۶۳
درپوش 63 شرکت نیوفلکس ساده
4,140 تومان
تومان4,140 سبد خرید

NF-60400

درپوش ۷۵
درپوش 75 شرکت نیوفلکس ساده
5,970 تومان
تومان5,970 سبد خرید

NF-60500

درپوش ۹۰
درپوش 90 شرکت نیوفلکس ساده
8,160 تومان
تومان8,160 سبد خرید

NF-60600

درپوش ۱۱۰
درپوش 110 شرکت نیوفلکس ساده
13,320 تومان
تومان13,320 سبد خرید

NF-60700

درپوش ۱۲۵
درپوش 125 شرکت نیوفلکس ساده
16,540 تومان
تومان16,540 سبد خرید

NF-60800

درپوش ۱۶۰
درپوش 160 شرکت نیوفلکس ساده
30,890 تومان
تومان30,890 سبد خرید

NF-65400

دریچه بازدید ۷۵
دریچه بازدید 75 شرکت نیوفلکس ساده
34,790 تومان
تومان34,790 سبد خرید

NF-65500

دریچه بازدید ۹۰
دریچه بازدید 90 شرکت نیوفلکس ساده
52,810 تومان
تومان52,810 سبد خرید

NF-65600

دریچه بازدید ۱۱۰
دریچه بازدید 110 شرکت نیوفلکس ساده
71,940 تومان
تومان71,940 سبد خرید

NF-65700

دریچه بازدید ۱۲۵
دریچه بازدید 125 شرکت نیوفلکس ساده
84,380 تومان
تومان84,380 سبد خرید

NF-65800

دریچه بازدید ۱۶۰
دریچه بازدید 160 شرکت نیوفلکس ساده
125,600 تومان
تومان125,600 سبد خرید

NF-66400

دریچه بازدید انتهایى ۷۵
دریچه بازدید انتهایى 75 شرکت نیوفلکس ساده
31,920 تومان
تومان31,920 سبد خرید

NF-66600

دریچه بازدید انتهایى ۱۱۰
دریچه بازدید انتهایى 110 شرکت نیوفلکس ساده
54,880 تومان
تومان54,880 سبد خرید

NF-78000

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 60(75
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 60(75 شرکت نیوفلکس ساده
75,540 تومان
تومان75,540 سبد خرید

NF-78020

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 20(75
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 20(75 شرکت نیوفلکس ساده
54,880 تومان
تومان54,880 سبد خرید

NF-78040

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 75(75
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 75(75 شرکت نیوفلکس ساده
82,550 تومان
تومان82,550 سبد خرید

NF-78060

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 90(75
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 90(75 شرکت نیوفلکس ساده
90,930 تومان
تومان90,930 سبد خرید

NF-78200

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 60(63
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 60(63 شرکت نیوفلکس ساده
60,730 تومان
تومان60,730 سبد خرید

NF-78220

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 20(63
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 20(63 شرکت نیوفلکس ساده
44,550 تومان
تومان44,550 سبد خرید

NF-78240

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 75(63
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 75(63 شرکت نیوفلکس ساده
66,470 تومان
تومان66,470 سبد خرید

NF-78260

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 90(63
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 90(63 شرکت نیوفلکس ساده
72,900 تومان
تومان72,900 سبد خرید

NF-78300

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 60
سیفون 63 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 60 شرکت نیوفلکس ساده
75,770 تومان
تومان75,770 سبد خرید

NF-78301

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش ( با لوله ۷۵ وطول PE ) 60cm
سیفون 63 یك تکه با درپوش ( با لوله 75 وطول PE ) 60cm شرکت نیوفلکس ساده
73,820 تومان
تومان73,820 سبد خرید

NF-78320

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 20
سیفون 63 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 20 شرکت نیوفلکس ساده
54,420 تومان
تومان54,420 سبد خرید

NF-78321

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش ( با لوله ۷۵ وطول PE ) 20cm
سیفون 63 یك تکه با درپوش ( با لوله 75 وطول PE ) 20cm شرکت نیوفلکس ساده
55,800 تومان
تومان55,800 سبد خرید

NF-78340

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 75
سیفون 63 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 75 شرکت نیوفلکس ساده
84,150 تومان
تومان84,150 سبد خرید

NF-78341

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش ( با لوله ۷۵ وطول PE ) 75cm
سیفون 63 یك تکه با درپوش ( با لوله 75 وطول PE ) 75cm شرکت نیوفلکس ساده
82,890 تومان
تومان82,890 سبد خرید

NF-78360

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 90
سیفون 63 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 90 شرکت نیوفلکس ساده
91,040 تومان
تومان91,040 سبد خرید

NF-78361

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش،با لوله ۷۵ وطول ۹۰c
سیفون 63 یك تکه با درپوش،با لوله 75 وطول 90c شرکت نیوفلکس ساده
89,320 تومان
تومان89,320 سبد خرید

NF-78400

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 60
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 60 شرکت نیوفلکس ساده
86,450 تومان
تومان86,450 سبد خرید

NF-78401

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله ۷۵ وطول ۶۰cm(PE
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله 75 وطول 60cm(PE شرکت نیوفلکس ساده
87,250 تومان
تومان87,250 سبد خرید

NF-78420

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 20
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 20 شرکت نیوفلکس ساده
66,700 تومان
تومان66,700 سبد خرید

NF-78421

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله ۷۵ وطول ۲۰cm(PE
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله 75 وطول 20cm(PE شرکت نیوفلکس ساده
68,540 تومان
تومان68,540 سبد خرید

NF-78440

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 75
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 75شرکت نیوفلکس ساده
93,680 تومان
تومان93,680 سبد خرید

NF-78441

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله ۷۵ وطول ۷۵cm(PE
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله 75 وطول 75cm(PE شرکت نیوفلکس ساده
94,370 تومان
تومان94,370 سبد خرید

NF-78460

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 90
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 90 شرکت نیوفلکس ساده
102,870 تومان
تومان102,870 سبد خرید

NF-78461

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله ۷۵ وطول ۹۰cm(PE
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله 75 وطول 90cm(PE شرکت نیوفلکس ساده
102,060 تومان
تومان102,060 سبد خرید

NF-78500

سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 60
سیفون 90 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 60 شرکت نیوفلکس ساده
118,590 تومان
تومان118,590 سبد خرید

NF-78520

سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 20
سیفون 90 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 20 شرکت نیوفلکس ساده
90,010 تومان
تومان90,010 سبد خرید

NF-78540

سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 75
سیفون 90 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 75 شرکت نیوفلکس ساده
128,240 تومان
تومان128,240 سبد خرید

NF-78560

سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 90
سیفون 90 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 90 شرکت نیوفلکس ساده
139,950 تومان
تومان139,950 سبد خرید

NF-78600

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 60
سیفون 110 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 60 شرکت نیوفلکس ساده
238,440 تومان
تومان238,440 سبد خرید

NF-78601

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله ۱۲۵ وطول ۶۰cm(PE
سیفون 110 یك تکه با درپوش(با لوله 125 وطول 60cm(PE شرکت نیوفلکس ساده
178,170 تومان
تومان178,170 سبد خرید

NF-78620

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 20
سیفون 110 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 20 شرکت نیوفلکس ساده
176,800 تومان
تومان176,800 سبد خرید

NF-78621

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله ۱۲۵ وطول ۲۰cm(PE
سیفون 110 یك تکه با درپوش) با لوله 125 وطول 20cm)PE شرکت نیوفلکس ساده
145,340 تومان
تومان145,340 سبد خرید

NF-78640

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 75
سیفون 110 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 75 شرکت نیوفلکس ساده
256,930 تومان
تومان256,930 سبد خرید

NF-78641

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله ۱۲۵ وطول ۷۵cm(PE
سیفون 110 یك تکه با درپوش(با لوله 125 وطول 75cm(PE شرکت نیوفلکس ساده
195,280 تومان
تومان195,280 سبد خرید

NF-78660

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 90
سیفون 110 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 90 شرکت نیوفلکس ساده
279,660 تومان
تومان279,660 سبد خرید

NF-78661

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله ۱۲۵ وطول ۹۰cm(PE
سیفون 110 یك تکه با درپوش(با لوله 125 وطول 90cm(PE شرکت نیوفلکس ساده
208,140 تومان
تومان208,140 سبد خرید

NF-79600

سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار cm 25
سیفون 110 یك تکه با لوله سوکتدار cm 25 شرکت نیوفلکس ساده
185,640 تومان
تومان185,640 سبد خرید

NF-79620

سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار cm 35
سیفون 110 یك تکه با لوله سوکتدار cm 35 شرکت نیوفلکس ساده
201,130 تومان
تومان201,130 سبد خرید

NF-79660

سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار cm 60
سیفون 110 یك تکه با لوله سوکتدار cm 60 شرکت نیوفلکس ساده
234,770 تومان
تومان234,770 سبد خرید

NF-79730

عصایى پشت بام ۶۳
عصایى پشت بام 63 شرکت نیوفلکس ساده
121,000 تومان
تومان121,000 سبد خرید

NF-79750

عصایى پشت بام ۹۰
عصایى پشت بام 90 شرکت نیوفلکس ساده
175,190 تومان
تومان175,190 سبد خرید

NF-79760

عصایی پشت بام ۱۱۰(با لوله)cm 200
عصایی پشت بام 110(با لوله)cm 200 شرکت نیوفلکس ساده
213,530 تومان
تومان213,530 سبد خرید

NF-85200

بست آویز لوله ۵۰ طرح جدید
بست آویز لوله 50 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
17,200 تومان
تومان17,200 سبد خرید

NF-85300

بست آویز لوله ۶۳ طرح جدید
بست آویز لوله 63 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
19,250 تومان
تومان19,250 سبد خرید

NF-85400

بست آویز لوله ۷۵ طرح جدید
بست آویز لوله 75 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
20,800 تومان
تومان20,800 سبد خرید

NF-85500

بست آویز لوله ۹۰ طرح جدید
بست آویز لوله 90 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
23,140 تومان
تومان23,140 سبد خرید

NF-85600

بست آویز لوله ۱۱۰ طرح جدید
بست آویز لوله 110 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
26,710 تومان
تومان26,710 سبد خرید

NF-85700

بست آویز لوله ۱۲۵ طرح جدید
بست آویز لوله 125 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
29,660 تومان
تومان29,660 سبد خرید

NF-86200

بست رایزر لوله ۵۰ طرح جدید
بست رایزر لوله 50 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
13,770 تومان
تومان13,770 سبد خرید

NF-86300

بست رایزر لوله ۶۳ طرح جدید
بست رایزر لوله 63 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
15,070 تومان
تومان15,070 سبد خرید

NF-86400

بست رایزر لوله ۷۵ طرح جدید
بست رایزر لوله 75 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
16,240 تومان
تومان16,240 سبد خرید

NF-86500

بست رایزر لوله ۹۰ طرح جدید
بست رایزر لوله 90 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
18,300 تومان
تومان18,300 سبد خرید

NF-86600

بست رایزر لوله ۱۱۰ طرح جدید
بست رایزر لوله 110 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
22,700 تومان
تومان22,700 سبد خرید

NF-86700

بست رایزر لوله ۱۲۵ طرح جدید
بست رایزر لوله 125 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
25,940 تومان
تومان25,940 سبد خرید

NF-80230

مایع روان کننده ۱۲۵cc
مایع روان کننده 125cc شرکت نیوفلکس ساده
14,700 تومان
تومان14,700 سبد خرید

NF-78322

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش ( با لوله ۶۳ وطول PE ) 20cm
سیفون 63 یك تکه با درپوش ( با لوله 63 وطول PE ) 20cm شرکت نیوفلکس ساده
55,110 تومان
تومان55,110 سبد خرید

NF-11691

لوله پوشفیت گروه B110-5000
لوله پوشفيت گروه B110-5000 شرکت نیوفلکس ساده
436,820 تومان
تومان436,820 سبد خرید

NF-13691

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۱۰-۵۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۱۰-5۰۰۰ گروه B شرکت نیوفلکس ساده
442,100 تومان
تومان442,100 سبد خرید

NF-10691

لوله پوشفیت BD 5000-110
لوله پوشفیت BD 5000-110 شرکت نیوفلکس ساده
555,870 تومان
تومان555,870 سبد خرید

NF-12691

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۵۰۰۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت پوشفیت 5۰۰۰-۱۱۰میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
561,150 تومان
تومان561,150 سبد خرید

NF-87100

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۲۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای 20 شرکت نیوفلکس ساده
9,760 تومان
تومان9,760 سبد خرید

NF-87200

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۲۵
بست آویز سقفی دو رزوه ای 25 شرکت نیوفلکس ساده
10,680 تومان
تومان10,680 سبد خرید

NF-87300

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۳۲
بست آویز سقفی دو رزوه ای 32 شرکت نیوفلکس ساده
11,940 تومان
تومان11,940 سبد خرید

NF-87400

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۴۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای 40 شرکت نیوفلکس ساده
15,040 تومان
تومان15,040 سبد خرید

NF-87500

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۵۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای 50 شرکت نیوفلکس ساده
15,960 تومان
تومان15,960 سبد خرید

NF-87600

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۶۳
بست آویز سقفی دو رزوه ای 63 شرکت نیوفلکس ساده
18,830 تومان
تومان18,830 سبد خرید

NF-87700

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۷۵
بست آویز سقفی دو رزوه ای 75 شرکت نیوفلکس ساده
21,130 تومان
تومان21,130 سبد خرید

NF-87800

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۹۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای 90 شرکت نیوفلکس ساده
22,850 تومان
تومان22,850 سبد خرید

NF-87900

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۱۱۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای 110 شرکت نیوفلکس ساده
25,030 تومان
تومان25,030 سبد خرید

پوش فیت نیوفلکس سایلنت

پوش فیت نیوفلکس سایلنت غالبا در فضاهایی که به سکوت و آرامش بیشتری نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرند. به طور نمونه کتابخانه ها، مراکز ضبط صدا، ساختمان های مسکونی و اداری و … بیشترین کاربرد این نوع لوله و اتصالات را دارا می باشند.

(خرید بالای ۲۰ میلیون ۲۲% تخفیف)

 

خرید بیش از ۶۰ میلیون تومان حمل رایگان به سراسر ایران

 (به ازای خرید محصولات نیوفلکس ساده و سایلنت ۱۵ درصد تخفیف بگیرید)

(خرید بالای ۵۰ میلیون ۲۴% تخفیف)

 شناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

NS-15200

لوله پوشفیت ۱۵۰-۵۰ سایلنت
لوله پوشفيت 150-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
13,900 تومان
تومان13,900 سبد خرید

NS-15210

لوله پوشفیت ۲۵۰-۵۰ سایلنت
لوله پوشفيت 250-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
19,870 تومان
تومان19,870 سبد خرید

NS-15220

لوله پوشفیت ۵۰۰-۵۰ سایلنت
لوله پوشفيت 500-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
27,560 تومان
تومان27,560 سبد خرید

NS-15240

لوله پوشفیت ۱۰۰۰-۵۰ سایلنت
لوله پوشفيت 1000-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
51,660 تومان
تومان51,660 سبد خرید

NS-15260

لوله پوشفیت ۲۰۰۰-۵۰ سایلنت
لوله پوشفيت 2000-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
93,680 تومان
تومان93,680 سبد خرید

NS-15280

لوله پوشفیت ۳۰۰۰-۵۰ سایلنت
لوله پوشفيت 3000-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
135,240 تومان
تومان135,240 سبد خرید

NS-15400

لوله پوشفیت ۱۵۰-۷۵ سایلنت
لوله پوشفيت 150-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
20,900 تومان
تومان20,900 سبد خرید

NS-15410

لوله پوشفیت ۲۵۰-۷۵ سایلنت
لوله پوشفيت 250-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
26,290 تومان
تومان26,290 سبد خرید

NS-15420

لوله پوشفیت ۵۰۰-۷۵ سایلنت
لوله پوشفيت 500-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
43,630 تومان
تومان43,630 سبد خرید

NS-15440

لوله پوشفیت ۱۰۰۰-۷۵ سایلنت
لوله پوشفيت 1000-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
81,970 تومان
تومان81,970 سبد خرید

NS-15460

لوله پوشفیت ۲۰۰۰-۷۵ سایلنت
لوله پوشفيت 2000-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
145,690 تومان
تومان145,690 سبد خرید

NS-15480

لوله پوشفیت ۳۰۰۰-۷۵ سایلنت
لوله پوشفيت 3000-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
209,630 تومان
تومان209,630 سبد خرید

NS-15600

لوله پوشفیت ۱۵۰-۱۱۰ سایلنت
لوله پوشفيت 150-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
42,140 تومان
تومان42,140 سبد خرید

NS-15610

لوله پوشفیت ۲۵۰-۱۱۰ سایلنت
لوله پوشفيت 250-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
56,720 تومان
تومان56,720 سبد خرید

NS-15620

لوله پوشفیت ۵۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله پوشفيت 500-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
94,030 تومان
تومان94,030 سبد خرید

NS-15640

لوله پوشفیت ۱۰۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله پوشفيت 1000-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
173,240 تومان
تومان173,240 سبد خرید

NS-15660

لوله پوشفیت ۲۰۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله پوشفيت 2000-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
310,310 تومان
تومان310,310 سبد خرید

NS-15680

لوله پوشفیت ۳۰۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله پوشفيت 3000-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
449,220 تومان
تومان449,220 سبد خرید

NS-15710

لوله پوشفیت ۲۵۰-۱۲۵ سایلنت
لوله پوشفيت 250-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
75,080 تومان
تومان75,080 سبد خرید

NS-15720

لوله پوشفیت ۵۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله پوشفيت 500-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
122,960 تومان
تومان122,960 سبد خرید

NS-15740

لوله پوشفیت ۱۰۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله پوشفيت 1000-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
224,320 تومان
تومان224,320 سبد خرید

NS-15760

لوله پوشفیت ۲۰۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله پوشفيت 2000-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
395,030 تومان
تومان395,030 سبد خرید

NS-15780

لوله پوشفیت ۳۰۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله پوشفيت 3000-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
565,850 تومان
تومان565,850 سبد خرید

NS-15810

لوله پوشفیت ۲۵۰-۱۶۰ سایلنت
لوله پوشفيت 250-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
138,450 تومان
تومان138,450 سبد خرید

NS-15820

لوله پوشفیت ۵۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله پوشفيت 500-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
192,520 تومان
تومان192,520 سبد خرید

NS-15840

لوله پوشفیت ۱۰۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله پوشفيت 1000-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
342,910 تومان
تومان342,910 سبد خرید

NS-15860

لوله پوشفیت ۲۰۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله پوشفيت 2000-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
599,610 تومان
تومان599,610 سبد خرید

NS-15880

لوله پوشفیت ۳۰۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله پوشفيت 3000-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
856,300 تومان
تومان856,300 سبد خرید

NS-17220

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۵۰۰-۵۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 500-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
29,740 تومان
تومان29,740 سبد خرید

NS-17240

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۱۰۰۰-۵۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 1000-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
53,960 تومان
تومان53,960 سبد خرید

NS-17260

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۲۰۰۰-۵۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 2000-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
95,860 تومان
تومان95,860 سبد خرید

NS-17280

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۳۰۰۰-۵۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 3000-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
137,420 تومان
تومان137,420 سبد خرید

NS-17420

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۵۰۰-۷۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 500-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
46,840 تومان
تومان46,840 سبد خرید

NS-17440

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۱۰۰۰-۷۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 1000-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
85,300 تومان
تومان85,300 سبد خرید

NS-17460

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۲۰۰۰-۷۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 2000-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
149,020 تومان
تومان149,020 سبد خرید

NS-17480

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۳۰۰۰-۷۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 3000-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
212,840 تومان
تومان212,840 سبد خرید

NS-17620

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۵۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 500-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
99,310 تومان
تومان99,310 سبد خرید

NS-17640

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۱۰۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 1000-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
178,400 تومان
تومان178,400 سبد خرید

NS-17660

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۲۰۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 2000-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
315,590 تومان
تومان315,590 سبد خرید

NS-17680

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۳۰۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 3000-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
454,500 تومان
تومان454,500 سبد خرید

NS-17720

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۵۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 500-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
130,300 تومان
تومان130,300 سبد خرید

NS-17740

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۱۰۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 1000-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
231,560 تومان
تومان231,560 سبد خرید

NS-17760

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۲۰۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 2000-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
402,380 تومان
تومان402,380 سبد خرید

NS-17780

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۳۰۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 3000-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
573,090 تومان
تومان573,090 سبد خرید

NS-17820

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۵۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 500-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
204,230 تومان
تومان204,230 سبد خرید

NS-17840

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۱۰۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 1000-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
354,620 تومان
تومان354,620 سبد خرید

NS-17860

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۲۰۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 2000-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
611,310 تومان
تومان611,310 سبد خرید

NS-17880

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۳۰۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 3000-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
868,120 تومان
تومان868,120 سبد خرید

NS-22200

بوشن ۵۰ سایلنت
بوشن 50 شرکت نیوفلکس سایلنت
17,110 تومان
تومان17,110 سبد خرید

NS-22400

بوشن ۷۵ سایلنت
بوشن 75 شرکت نیوفلکس سایلنت
23,540 تومان
تومان23,540 سبد خرید

NS-22600

بوشن ۱۱۰ سایلنت
بوشن 110 شرکت نیوفلکس سایلنت
47,990 تومان
تومان47,990 سبد خرید

NS-22700

بوشن ۱۲۵ سایلنت
بوشن 125 شرکت نیوفلکس سایلنت
69,230 تومان
تومان69,230 سبد خرید

NS-22800

بوشن ۱۶۰ سایلنت
بوشن 160 شرکت نیوفلکس سایلنت
113,200 تومان
تومان113,200 سبد خرید

NS-28420

تبد یل خارج از مرکز ۵۰-۷۵ سایلنت
تبد یل خارج از مرکز 50-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
17,380 تومان
تومان17,380 سبد خرید

NS-28620

تبد یل خارج از مرکز ۵۰-۱۱۰ سایلنت
تبد یل خارج از مرکز 50-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
31,970 تومان
تومان31,970 سبد خرید

NS-28640

تبد یل خارج از مرکز ۷۵-۱۱۰ سایلنت
تبد یل خارج از مرکز 75-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
37,660 تومان
تومان37,660 سبد خرید

NS-28760

تبد یل خارج از مرکز ۱۱۰-۱۲۵ سایلنت
تبد یل خارج از مرکز 110-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
49,250 تومان
تومان49,250 سبد خرید

NS-28860

تبد یل خارج از مرکز ۱۱۰-۱۶۰ سایلنت
تبد یل خارج از مرکز 110-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
78,410 تومان
تومان78,410 سبد خرید

NS-28870

تبد یل خارج از مرکز ۱۲۵-۱۶۰ سایلنت
تبد یل خارج از مرکز 125-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
82,550 تومان
تومان82,550 سبد خرید

NS-32245

زا نو ۴۵ درجه ۵۰ سایلنت
زا نو ٤٥ درجه 50 شرکت نیوفلکس سایلنت
13,200 تومان
تومان13,200 سبد خرید

NS-32287

زا نو ٨٧ درجه ۵۰ سایلنت
زا نو ٨٧ درجه 50 شرکت نیوفلکس سایلنت
14,920 تومان
تومان14,920 سبد خرید

NS-32445

زا نو ۴۵ درجه ۷۵ سایلنت
زا نو ٤٥ درجه 75 شرکت نیوفلکس سایلنت
25,950 تومان
تومان25,950 سبد خرید

NS-32487

زا نو ٨٧ درجه ۷۵ سایلنت
زا نو ٨٧ درجه 75 شرکت نیوفلکس سایلنت
27,150 تومان
تومان27,150 سبد خرید

NS-32645

زا نو ۴۵ درجه ۱۱۰ سایلنت
زا نو ٤٥ درجه 110 شرکت نیوفلکس سایلنت
54,290 تومان
تومان54,290 سبد خرید

NS-32687

زا نو ٨٧ درجه ۱۱۰ سایلنت
زا نو ٨٧ درجه 110 شرکت نیوفلکس سایلنت
70,050 تومان
تومان70,050 سبد خرید

NS-32745

زا نو ۴۵ درجه ۱۲۵ سایلنت
زا نو ٤٥ درجه 125 شرکت نیوفلکس سایلنت
69,570 تومان
تومان69,570 سبد خرید

NS-32787

زا نو ٨٧ درجه ۱۲۵ سایلنت
زا نو ٨٧ درجه 125 شرکت نیوفلکس سایلنت
84,380 تومان
تومان84,380 سبد خرید

NS-32845

زا نو ۴۵ درجه ۱۶۰ سایلنت
زا نو ٤٥ درجه 160 شرکت نیوفلکس سایلنت
133,520 تومان
تومان133,520 سبد خرید

NS-32887

زا نو ٨٧ درجه ۱۶۰ سایلنت
زا نو ٨٧ درجه 160 شرکت نیوفلکس سایلنت
159,350 تومان
تومان159,350 سبد خرید

NS-34645

زا نو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰-۱۱۰-۱۱۰ سایلنت
زا نو ٤٥ درجه ونت دار 50-110-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
71,300 تومان
تومان71,300 سبد خرید

NS-34687

زا نو ٨٧ درجه ونت دار ۵۰-۱۱۰-۱۱۰ سایلنت
زا نو ٨٧ درجه ونت دار 50-110-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
72,210 تومان
تومان72,210 سبد خرید

NS-44220

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۵۰ سایلنت
سه راه ٤٥ درجه 50-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
24,460 تومان
تومان24,460 سبد خرید

NS-44420

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۷۵ سایلنت
سه راه ٤٥ درجه 50-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
34,790 تومان
تومان34,790 سبد خرید

NS-44440

سه راه ۴۵ درجه ۷۵-۷۵ سایلنت
سه راه ٤٥ درجه 75-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
47,200 تومان
تومان47,200