لوله و اتصالات پنج لایه    پنج لایه سوپرپایپ

زانو پرسی روپیچ

لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ امروزه از بهترین و با کیفیت ترین لوله های پنج لایه شناخته می شوند. سوپرپایپ برند معتبری می باشد که علاوه بر لوله های متنوعی که تولید می کند انواع اتصالات کاربردی ای را به تولید رسانده است که لوله کشی را آسان تر نموده و باعث شده کارایی سیستم های لوله کشی افزایش یابد. این محصول به دلیل برخورداری از ضریب انبساط طولی بسیار کم و مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و تحمل بالای گرمایی و … دارای کیفیت بسیار بالایی می باشد. لطفا جهت سفارش و خرید سوپرپایپ به جدول لیست قیمت زیر مراجعه نمایید.

رابط توپیچ پرسی


شناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

700160-I

لوله سوپرپایپ +۲ – ۱۶ م‌م
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

700200-I

لوله سوپرپایپ +۲ – ۲۰ م‌م
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

700250-I

لوله سوپرپایپ +۲ – ۲۵ م‌م
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

700320-I

لوله سوپرپایپ +۲ – ۳۲ م‌م
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

1013446

لوله سوپرپایپ ۴۰ (ساخت آلمان)
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

1013449

لوله سوپرپایپ ۵۰ (ساخت آلمان)
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

1013451

لوله سوپرپایپ ۶۳ (ساخت آلمان)
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

1013453

لوله سوپرپایپ ۷۵ (ساخت آلمان)
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

1013455

لوله سوپرپایپ ۹۰(+ساخت آلمان)
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

1013457

لوله سوپرپایپ ۱۱۰ (ساخت آلمان)
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

752216-I

لوله سوپرپایپ ۱۶ LT
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

752220-I

لوله سوپرپایپ ۲۰ LT
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

752225-I

لوله سوپرپایپ ۲۵ LT
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

752232-I

لوله سوپرپایپ ۳۲ LT
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

741116-I

لوله سوپرپایپ ۱۶ PEX/AL/PEX
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

741120-I

لوله سوپرپایپ ۲۰ PEX/AL/PEX
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

741125-I

لوله سوپرپایپ ۲۵ PEX/AL/PEX
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

741132-I

لوله سوپرپایپ ۳۲ PEX/AL/PEX
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

1059399

رابط فلنجی RS-2 x 65
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

952520-I

رابط پرسی مهره ‌دار ۱/۲*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C952520-I

رابط پرسی مهره‌ دار “۲/۱-۱۶- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1014732

زانو پرسی روپیچ ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1014770

زانو پرسی روپیچ ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1014927

سه راه پرسی روپیچ ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1014931

سه ‌راه پرسی توپیچ ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

1014991

سه ‌راه پرسی توپیچ ۲۰*۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1015044

سه‌ راه پرسی توپیچ ۲۵*۱/۲*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1015088

سه ‌راه پرسی توپیچ ۳۲*۱/۲*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1015091

سه ‌راه پرسی توپیچ ۳۲*۳/۴*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1015274

رابط پرسی مهره ‌دار ۳/۴*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1015286

رابط پرسی مهره‌ دار۳/۴*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

1015297

رابط پرسی مهره ‌دار ۱*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

1015515

زانو دیواری صفحه ‌دار پرسی ۴/۳*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

900342-I

ته بند پرسی ۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

902220-I

رابط روپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

902230-I

رابط روپیچ پرسی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

902320-I

رابط توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

904220-I

رابط روپیچ پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

904230-I

رابط روپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

904320-I

رابط توپیچ پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

904330-I

رابط توپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

905230-I

رابط روپیچ پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

905240-I

رابط روپیچ پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

905330-I

رابط توپیچ پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

905340-I

رابط توپیچ پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

906240-I

رابط روپیچ پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

906250-I

رابط روپیچ پرسی ۱/۴ ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

906340-I

رابط توپیچ پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

906350-I

رابط توپیچ پرسی ۱/۴ ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

912120-I

زانو پرسی ۱۶*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

912220-I

زانو پرسی روپیچ “۱/۲-۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

912320-I

چپقی پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

914140-I

زانو پرسی ۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

914220-I

زانو پرسی “۱/۲-۲۰ روپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

914320-I

چپقی پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

914330-I

چپقی پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

915150-I

زانو پرسی ۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

915230-I

زانو پرسی “۴/۳-۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

915240-I

زانو پرسی روپیچ ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

915330-I

چپقی پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

915340-I

چپقی پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

916160-I

زانو پرسی ۳۲*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

916340-I

چپقی پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

932122-I

سه راه پرسی ۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

932142-I

سه ‌راه تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

934122-I

سه راه تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

934124-I

سه راه پرسی ۲۰*۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

934142-I

سه راه تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

934144-I

سه راه پرسی ۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

934152-I

سه راه تبدیل پرسی ۱۶*۲۵*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

934154-I

سه راه تبدیل پرسی ۲۰*۲۵*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

934324-I

سه ‌راه پرسی توپیچ ۲۰*۱/۲*۲۰ – ۲+
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

935122-I

سه راه تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

935124-I

سه‌ راه تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

935125-I

سه راه تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

935142-I

سه راه تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

935144-I

سه راه تبدیل پرسی ۲۰*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

935145-I

سه راه تبدیل پرسی ۲۵*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

935152-I

سه راه تبدیل پرسی ۱۶*۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

935155-I

سه راه پرسی ۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

935165-I

سه راه تبدیل پرسی ۲۵*۳۲*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

935235-I

سه راه پرسی روپیچ ۲۵*۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

935335-I

سه راه پرسی توپیچ ۲۵*۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

936126-I

سه راه تبدیل پرسی ۳۲*۱۶*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

936146-I

سه راه تبدیل پرسی ۳۲*۲۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

936155-I

سه راه تبدیل پرسی ۲۵*۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

936156-I

سه راه تبدیل پرسی ۳۲*۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

936166-I

سه راه پرسی ۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

936236-I

سه راه پرسی روپیچ ۳۲*۳/۴*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

942120-I

بوشن پرسی ۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

944120-I

تبدیل پرسی ۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

944140-I

بوشن پرسی ۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

945120-I

تبدیل پرسی ۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

945140-I

تبدیل پرسی ۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

945150-I

بوشن پرسی ۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

946140-I

تبدیل پرسی ۲۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

946150-I

تبدیل پرسی ۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

946160-I

بوشن پرسی ۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

954520-I

رابط پرسی مهره‌ دار ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

956550-I

رابط پرسی مهره‌ دار ۱/۴ ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

970252-I

زانو دیواری پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

970255-I

زانو سه‌ راه ۹۰ پرسی ۱/۲*۱۶*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

970442-I

زانو سه ‌راه ۹۰ پرسی ۲/۱-۱۶-۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

970452-I

زانو دیواری پرسی ۱/۲*۲۰ توپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

970453-I

زانو دیواری پرسی ۳/۴*۲۰ توپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

970455-I

زانو سه ‌راه ۹۰ پرسی ۱/۲*۲۰*۲۰ توپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C900342-I

ته‌ بند پرسی ۱۶- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C902220-I

رابط روپیچ پرسی ۱/۲*۱۶ – کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C902230-I

رابط روپیچ پرسی ۳/۴*۱۶ – کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C902320-I

رابط توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C904220-I

رابط روپیچ پرسی ۱/۲*۲۰- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C904230-I

رابط روپیچ پرسی ۳/۴*۲۰ – کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C904320-I

رابط توپیچ پرسی ۱/۲*۲۰- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C904330-I

رابط توپیچ پرسی ۳/۴*۲۰ – کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C905230-I

رابط روپیچ پرسی ۳/۴*۲۵- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C905240-I

رابط روپیچ پرسی ۱*۲۵- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C905330-I

رابط توپیچ پرسی ۳/۴*۲۵- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C905340-I

رابط توپیچ پرسی ۱*۲۵- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C906240-I

رابط روپیچ پرسی ۱*۳۲- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C906250-I

رابط روپیچ پرسی ۱/۴-۱*۳۲- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C906340-I

رابط توپیچ پرسی ۱*۳۲- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C906350-I

رابط توپیچ پرسی ۱/۴-۱*۳۲- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C912120-I

زانو پرسی ۱۶*۱۶- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C912320-I

چپقی پرسی ۱/۲*۱۶- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C914140-I

زانو پرسی ۲۰*۲۰- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C914220-I

زانو پرسی ۲/۱-۲۰- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C914320-I

چپقی پرسی ۱/۲*۲۰ – کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C914330-I

چپقی پرسی ۳/۴*۲۰ – کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C915150-I

زانو پرسی ۲۵*۲۵- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C915230-I

زانو پرسی “۴/۳-۲۵ کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C915240-I

زانو پرسی روپیچ ۱*۲۵ کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C915330-I

چپقی پرسی ۳/۴*۲۵ – کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C915340-I

چپقی پرسی ۱*۲۵ – کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C916160-I

زانو پرسی ۳۲*۳۲- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C916340-I

چپقی پرسی ۱*۳۲- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C932122-I

سه ‌راه پرسی ۱۶ – کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C932142-I

سه راه تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۱۶ – کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C932322-I

سه‌ راه پرسی توپیچ ۱۶*۱/۲*۱۶- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C934122-I

سه ‌راه تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۰ – کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C934124-I

سه ‌راه تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۰ – کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C934142-I

سه راه تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۲۰ – کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C934144-I

سه راه پرسی ۲۰*۲۰*۲۰ – کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C934152-I

سه راه تبدیل پرسی ۱۶*۲۵*۲۰ – کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C934154-I

سه راه تبدیل پرسی ۲۰*۲۵*۲۰ – کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C934324-I

سه ‌راه پرسی توپیچ ۲۰*۱/۲*۲۰- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C935122-I

سه ‌راه تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۵- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C935124-I

سه ‌راه تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۵- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C935125-I

سه راه تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۲۵ – کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C935142-I

سه ‌راه تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۲۵- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C935144-I

سه راه تبدیل پرسی ۲۵*۲۰*۲۰ – کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C935145-I

سه راه تبدیل پرسی ۲۵*۲۰*۲۵ – کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C935152-I

سه ‌راه تبدیل پرسی ۱۶*۲۵*۲۵- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C935155-I

سه ‌راه پرسی ۲۵- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C935165-I

سه ‌راه تبدیل پرسی ۲۵*۳۲*۲۵- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C935235-I

سه ‌راه پرسی روپیچ ۲۵*۳/۴*۲۵- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C936126-I

سه ‌راه تبدیل پرسی ۳۲*۱۶*۳۲- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C936146-I

سه‌ راه تبدیل پرسی ۳۲*۲۰*۳۲- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C936155-I

سه ‌راه تبدیل پرسی ۲۵*۲۵*۳۲- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C936156-I

سه ‌راه تبدیل پرسی ۳۲*۲۵*۳۲- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C936166-I

سه‌ راه پرسی ۳۲- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C936236-I

سه ‌راه پرسی روپیچ ۳۲*۳/۴*۳۲- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C942120-I

بوشن پرسی ۱۶- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C944120-I

تبدیل پرسی ۱۶*۲۰ – کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C944140-I

بوشن پرسی ۲۰- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C945120-I

تبدیل پرسی ۱۶*۲۵- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C945140-I

تبدیل پرسی ۲۰*۲۵- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C945150-I

بوشن پرسی ۲۵- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C946140-I

تبدیل پرسی ۲۰*۳۲- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C946150-I

تبدیل پرسی ۲۵*۳۲- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C946160-I

بوشن پرسی ۳۲- کلاسیک
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

C970252-I

زانو دیواری پرسی ۱/۲*۱۶ توپیچ – کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C970255-I

زانو سه ‌راه ۹۰ پرسی ۱/۲*۱۶-۱۶ – کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C970442-I

زانو سه ‌راه ۹۰ پرسی ۲/۱-۱۶-۲۰- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C970452-I

زانو دیواری پرسی ۱/۲-۲۰ توپیچ – کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C970453-I

زانو دیواری پرسی ۳/۴*۲۰ توپیچ- کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

C970455-I

زانو سه ‌راه ۹۰ پرسی ۱/۲*۲۰*۲۰ توپیچ – کلاسیک
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

P962422-I

زانو سه راه۱۸۰صفحه دار ۱/۲*۱۶*۱۶توپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

P962452-I

زانو سه راه۱۸۰صفحه دار۳/۴*۱۶*۱۶روپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

P962620-I

زانو دیواری صفحه دار ۱/۲*۱۶ توپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

P962622-I

زانو سه راه ۹۰صفحه دار۱/۲*۱۶*۱۶ توپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

P962650-I

زانو دیواری صفحه دار ۳/۴*۱۶ روپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

P962652-I

زانو سه راه ۹۰صفحه دار ۳/۴*۱۶*۱۶روپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1029121

رابط پرسی RS-2 ـ ۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1029122

رابط پرسی RS-2 ـ ۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1029125

رابط پرسی RS-2 ـ ۶۳
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1029126

رابط پرسی RS-2 ـ ۷۵
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1029127

رابط پرسی RS-3 ـ ۹۰
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1029128

رابط پرسی RS-3 ـ ۱۱۰
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1029129

رابط فلنجی RS-3 x 80
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1029130

رابط فلنجی RS-3 x 100
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1029131

رابط روپیچ RS-2 ـ ۲ اینچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1029132

رابط روپیچ RS-2 ـ ۱/۲ ۲ اینچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1029133

رابط روپیچ RS-3 ـ ۳ اینچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1029134

رابط توپیچ RS-2 ـ ۱ اینچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1029135

رابط توپیچ RS-2 ـ ۲ اینچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1029136

رابط توپیچ RS-2 ـ ۱/۲ ۲ اینچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1029137

رابط توپیچ RS-3 ـ ۳ اینچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1029138

زانویی RS-2
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1029139

زانویی RS-3
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1029140

زانویی ۴۵ RS-2
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1029141

زانویی ۴۵ RS-3
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1029142

سه‌راهی RS-2
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1029143

سه‌راهی RS-3
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1029144

بوشن RS-2
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1029145

بوشن RS-3
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1029146

تبدیل RS-2 x RS-3
واحد : عدد | نوع اتصال : RS
تومان
تومان0 سبد خرید

1046477

بوشن شیفت RS-2 ـ ۱۳۰ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046478

بوشن شیفت RS-3 ـ ۲۱۰ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046750

بوشن شیفت RS-2 ـ ۵ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046751

بوشن شیفت RS-3 ـ ۵ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046901

رابط روپیچ پرسی ۱/۴ ۱*۴۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046902

رابط روپیچ پرسی ۱/۲ ۱*۴۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046903

رابط توپیچ پرسی ۱/۴ ۱*۴۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046904

رابط توپیچ پرسی ۱/۲ ۱*۴۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046905

رابط روپیچ پرسی ۱/۲ ۱*۵۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046906

رابط روپیچ پرسی ۲*۵۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046907

رابط توپیچ پرسی ۱/۲ ۱*۵۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046908

زانو پرسی ۴۰*۴۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046909

زانو پرسی روپیچ ۱/۴ ۱*۴۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046910

چپقی پرسی ۱/۲ ۱*۴۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046911

زانو پرسی ۵۰*۵۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046912

چپقی پرسی ۱/۲ ۱*۵۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046913

زانویی ۴۵ پرسی ۴۰*۴۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046914

زانویی ۴۵ پرسی ۵۰*۵۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046915

سه راه تبدیل پرسی ۳۲*۵۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046916

سه راه تبدیل پرسی ۴۰*۲۰*۴۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046917

سه ‌راه تبدیل پرسی ۳۲*‌۲۵*۴۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046918

سه راه تبدیل پرسی ۴۰*۲۵*۴۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046919

سه راه تبدیل پرسی ۳۲*۳۲*۴۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046920

سه راه تبدیل پرسی ۴۰*۳۲*۴۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046921

سه راه پرسی ۴۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046923

سه ‌راه پرسی توپیچ ۴۰*۳/۴*۴۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046924

سه راه تبدیل پرسی ۴۰*۲۵*۵۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046925

سه راه تبدیل پرسی ۵۰*۲۵*۵۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046926

سه راه تبدیل پرسی ۵۰*۳۲*۵۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046927

سه راه تبدیل پرسی ۵۰*۴۰*۵۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046928

سه راه پرسی ۵۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046929

سه‌ راه پرسی توپیچ ۵۰*۱*۵۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046930

تبدیل پرسی ۲۵*۴۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046931

تبدیل پرسی ۳۲*۴۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046932

بوشن پرسی ۴۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046933

تبدیل پرسی ۳۲*۵۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046934

تبدیل پرسی ۴۰*۵۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046935

بوشن پرسی ۵۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1046937

رابط پرسی مهره‌ دار ۱/۲ ۱*۴۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046939

رابط پرسی مهره ‌دار ۲*۵۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046940

رابط پرسی RS-2 ـ ۴۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046941

رابط پرسی RS-2 ـ ۵۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1014120

درپوش توپیچ ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770032-I

بوشن ۳/۴ اینچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770033-I

بوشن ۱ اینچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770040-I

مهره ماسوره ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770042-I

مهره‌ ماسوره ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770047-I

مهره ماسوره ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770048-I

مهره ماسوره ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770049-I

مهره ماسوره ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770051-I

مغزی ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770051R-I

مغزی رابط ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770052-I

مغزی ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770052R-I

مغزی رابط ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770053-I

مغزی ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770053R-I

مغزی رابط ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770057-I

تبدیل روپیچ ۳/۴*۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770059-40I

مغزی بلند – ۴۰ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770059-50I

مغزی بلند – ۵۰ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770059-60I

مغزی بلند – ۶۰ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770059-70I

مغزی بلند – ۷۰ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770061-I

روپیچ توپیچ ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770062-I

روپیچ توپیچ ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770063-I

روپیچ توپیچ ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770071-I

زانویی ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770072-I

زانویی ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770075-I

چپقی ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770076-I

چپقی ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770091-I

سه راهی ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770092-I

سه راهی ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770094-I

سه راهی ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770220-I

کلکتور ۲ انشعابی
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770221-I

کلکتور ۴ انشعابی
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770222-I

کلکتور ۳ انشعابی
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770323-I

درپوش توپیچ ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770341-I

درپوش روپیچ ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770351-I

تبدیل ۱ توپیچ × ۳/۴ روپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770355-I

تبدیل روپیچ ۳/۴*۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770356-I

تبدیل ۳/۴روپیچ*۱/۲ توپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

806240R-I

رابط روپیچ دنده‌ای R‌۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

806351-I

رابط توپیچ دنده‌ای ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

972252-I

زانو دیواری – ۱/۲ اینچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

972255-I

زانو سه‌ راه ۹۰ – ۱/۲ توپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

P770052-I

مغزی ۳/۴ طرح قدیم
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

P770052R-I

مغزی رابط ۳/۴ طرح قدیم
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

P770206-I

زانو دیواری صفحه دار۱/۲ توپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

P770513-I

زانو سه راه۹۰صفحه دار ۱/۲ توپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

P770514-I

زانو سه راه۱۸۰ صفحه دار ۱/۲ توپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

P770523-I

زانو سه راه ۹۰صفحه دار ۳/۴ روپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

P770524-I

زانو سه راه ۱۸۰صفحه دار ۳/۴ روپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

P770526-I

زانو دیواری صفحه دار ۳/۴ روپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1087763

سرشیر برقی
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

580004-I

ترموستات دو خروجی TH20 – توکار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1000502

ترموستات بیسیم T-75 سفید
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1000503

پایه برای ترموستات T-75 سفید
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1000504

ترموستات بیسیم T-75 نقره‌ای
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1000505

پایه برای ترموستات T-75 نقره‌ای
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1005100

شیر کنترل/بالانسینگ کلکتور
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1045562

ترمینال ویژه C-56 + کنترلر DEM I-76
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046114

ترموستات بیسیم T-75 طوسی
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1046115

پایه برای ترموستات T-75 طوسی
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1087778

سرشیر برقی – ۲۴ ولت
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1090263

سرشیر برقی برای شیر کنترل کلکتور
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

520350-I

لوله خرطومی ۲۰ – مشکی
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

100710-I

افزودنی بتون
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

100718-I

بست خاردار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

100811-I

بست عایق
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1012913

شیر توپی ۱ روپیچ × ۳/۴ توپیچ
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1013053

کلکتور چهار انشعابی SS با دبی ‌سنج
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1013059

کلکتور ده انشعابی SS با دبی ‌سنج
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

1013062

کلکتور دو انشعابی SS برای گرمایش کفی
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1013063

کلکتور سه انشعابی SS برای گرمایش کفی
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

1013064

کلکتور چهار انشعابی SS برای گرمایش کفی
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

1032701

شیر توپی ۱ اینچ روپیچ/توپیچ (دو عدد)
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1086538

کلکتور دو انشعابی SS با دبی‌سنج
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1086539

کلکتور سه انشعابی SS با دبی‌سنج
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1086541

کلکتور پنج انشعابی SS با دبی‌سنج
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1086542

کلکتور شش انشعابی SS با دبی‌سنج
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1086543

کلکتور هفت انشعابی SS با دبی‌سنج
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1086544

کلکتور هشت انشعابی SS با دبی‌سنج
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1086545

کلکتور نه انشعابی SS با دبی‌سنج
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1088048

کلکتور پنج انشعابی SS برای گرمایش کفی
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1088049

کلکتور شش انشعابی SS برای گرمایش کفی
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1088050

کلکتور هفت انشعابی SS برای گرمایش کفی
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1088051

کلکتور هشت انشعابی SS برای گرمایش کفی
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1088052

کلکتور نه انشعابی SS برای گرمایش کفی
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1088053

کلکتور ده انشعابی SS برای گرمایش کفی
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

571510-I

درب جعبه کلکتور گرمایش کفی – ۴۵۰ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

571520-I

درب جعبه کلکتور گرمایش کفی – ۵۳۰ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

571530-I

درب جعبه کلکتور گرمایش کفی – ۶۸۰ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

571540-I

درب جعبه کلکتور گرمایش کفی – ۸۳۰ م‌م‌
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

571550-I

درب جعبه کلکتور گرمایش کفی – ۱۰۳۰ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

577010-I

جعبه کلکتور گرمایش کفی – ۴۵۰ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

577020-I

جعبه کلکتور گرمایش کفی – ۵۳۰ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

577030-I

جعبه کلکتور گرمایش کفی – ۶۸۰ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

577040-I

جعبه کلکتور گرمایش کفی – ۸۳۰ م‌م‌
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

577050-I

جعبه کلکتور گرمایش کفی – ۱۰۳۰ م‌م
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

586005-I

رله پمپ (برای ترمینال ویژه R10)
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

586010-I

ترمینال ویژه R10
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

601010-I

نایلون حباب دار متالایز
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

606000-I

عایق کناری
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

610516-I

بست ریلی
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

770044-I

مهره ماسوره ۱۶*۴/۳ یورو
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

T100727-I

چسب دوطرفه
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2030562T

شیر سوپروالو S1 ـ ۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011726T

سرشیر گرد سوپروالو – کروم مات
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011727T

سرشیر اهرمی سوپروالو – کروم مات
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2023240T

گیج فشار سوپروالو I
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2023252T

رابط روپیچ سوپروالو I – ۳/۸
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2023253T

رابط روپیچ سوپروالو I – ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2023254T

رابط روپیچ سوپروالو I – ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2023552T

مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۳/۸
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2023553T

مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2023554T

مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1007079

ته ‌بند پرسی ۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1007080

ته ‌بند پرسی ۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1007081

ته ‌بند پرسی ۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

1011712T

روپیچ توپیچ سوپروالو
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011713T

یدکی مکانیزم سوپروالو T1 ـ DN8
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011714T

یدکی مکانیزم ضد رسوب سوپروالو DN15
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011715T

یدکی مکانیزم سوپروالو DN15
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011716T

سرشیر گرد سوپروالو – کروم
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011717T

سرشیر اهرمی سوپروالو – کروم
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011718T

یدکی رینگ تفلون DN8 (جفت)
واحد : جفت
تومان
تومان0 سبد خرید

1011719T

یدکی رینگ تفلون DN15 (جفت)
واحد : جفت
تومان
تومان0 سبد خرید

1011721T

یدکی مجموعه‌ی دورپوش سوپروالو – کروم
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011722T

مجموعه‌ی دورپوش سوپروالو- کروم مات
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011725T

یدکی مکانیزم سوپروالو S
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011730T

پایه دوبل سوپروالو
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011731T

مجموعه‌ی دورپوش دوبل سوپروالو – کروم
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011732T

مجموعه‌ی دورپوش دوبل سوپروالو – کروم مات
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011733T

مجموعه‌ی دورپوش دوبل سوپروالو – سفید
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1011740T

صفحه درای ‌وال سوپروالو
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1023261T

ته ‌بند سوپروالو T2
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1023266T

زانویی سوپروالو T2 ـ ۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1023267T

زانویی سوپروالو T2 ـ ۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1023268T

سه ‌راه سوپروالو T2 ـ ۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

1030601T

کلکتور سوپروالو
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2023263T-I

رابط سوپروالو T2 ـ ۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2023264T-I

رابط سوپروالو T2 ـ ۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2023265T-I

رابط سوپروالو T2 ـ ۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2023275T-I

رابط روپیچ سوپروالو T2 ـ ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2023276T-I

رابط روپیچ سوپروالو T2 ـ ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2023285T-I

رابط توپیچ سوپروالو T2 ـ ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2030563T

شیر سوپروالو S1 ـ ۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

2030564T

شیر سوپروالو S1 ـ ۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

2030565T

شیر سوپروالو S2
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

2030567T

شیر سوپروالو S3
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

2030569T

شیر سوپروالو S4
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

2030571T

شیر سوپروالو T1 ـ ۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2030572T

شیر سوپروالو T1 ـ ۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2030573T

شیر سوپروالو T1 ـ ۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2030574T

شیر سوپروالو T1 ـ ۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

2030579T

شیر سوپروالو T2
واحد : عدد