فوم آرسینشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

TA-30324

آداپتور فلنج پلیمری ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
44,560 تومان
تومان44,560 سبد خرید

TA-30318

آداپتور فلنج پلیمری ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
12,000 تومان
تومان12,000 سبد خرید

TA-30320

آداپتور فلنج پلیمری ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
17,530 تومان
تومان17,530 سبد خرید

TA-30322

آداپتور فلنج پلیمری ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
33,280 تومان
تومان33,280 سبد خرید

410-160-40

آچار تسمه ای
آچار تسمه ای شرکت پلیران ساده
363,910 تومان
تومان363,910 سبد خرید

410-160-40s

آچار تسمه ای سایلنت سایز ۱۶۰
آچار تسمه ای سایلنت سایز 160 شرکت پلیران
363,910 تومان
تومان363,910 سبد خرید

EEA-14009

آچار پرسی کالیبر پلیمری 4,000 تومان
تومان4,000 سبد خرید

R-91

آچار پرس دستی
آچار پرس دستی شرکت ایزی پایپ
7,349,620 تومان
تومان7,349,620 سبد خرید

R-92

آچار پرس هیدرولیک
آچار پرس هیدرولیک شرکت ایزی پایپ
12,102,460 تومان
تومان12,102,460 سبد خرید

R-92/1

آچار پرس هیدرولیک(سایز ۴۰ تا ۶۳)
آچار پرس هیدرولیک(سایز 40 تا 63) شرکت ایزی پایپ
53,114,470 تومان
تومان53,114,470 سبد خرید

R-93

آچار پرس شارژی
آچار پرس شارژی شرکت ایزی پایپ
50,857,100 تومان
تومان50,857,100 سبد خرید

R-94

آچار کالیبر(۳پر)
آچار کالیبر(3پر) شرکت ایزی پایپ
315,300 تومان
تومان315,300 سبد خرید

R-95

قیچی ساده
قیچی ساده شرکت ایزی پایپ
382,330 تومان
تومان382,330 سبد خرید

R-95.1

قیچی ویژه
قیچی ویژه شرکت ایزی پایپ
540,500 تومان
تومان540,500 سبد خرید

TY-1271012

اتصال دیواری دوبل ۱/۲*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
44,900 تومان
تومان44,900 سبد خرید

TY-1271512

اتصال دیواری دوبل ۱/۲*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
51,800 تومان
تومان51,800 سبد خرید

TY-1204041

اتصال مغزی فلزی شش گوش ۱۱/۴* ۴۰ یزدبسپار
واحد : عدد
113,900 تومان
تومان113,900 سبد خرید

TY-1204021

اتصال مغزی فلزی شش گوش ۱۱/۲*۵۰ یزدبسپار
واحد : عدد
144,900 تومان
تومان144,900 سبد خرید

TY-1204302

اتصال مغزی فلزی شش گوش ۲*۶۳ یزدبسپار
واحد : عدد
291,000 تومان
تومان291,000 سبد خرید

TY-1202012

اتصال مغـزی فلزی ۱/۲*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
21,500 تومان
تومان21,500 سبد خرید

TY-1202034

اتصال مغـزی فلزی ۳/۴*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
27,800 تومان
تومان27,800 سبد خرید

TY-1202512

اتصال مغـزی فلزی ۱/۲*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
22,800 تومان
تومان22,800 سبد خرید

TY-1202534

اتصال مغـزی فلزی ۳/۴*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
26,500 تومان
تومان26,500 سبد خرید

TY-1202201

اتصال مغـزی فلزی ۱*۳۲ یزدبسپار
واحد : عدد
44,300 تومان
تومان44,300 سبد خرید

TY-1203534

اتصال یکطرف بوشن شش گوش ۳/۴*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
31,600 تومان
تومان31,600 سبد خرید

TY-1203201

اتصال یکطرف بوشن شش گوش ۱*۳۲ یزدبسپار
واحد : عدد
44,300 تومان
تومان44,300 سبد خرید

TY-1203014

اتصال یکطرف بوشن شش گوش۱۱/۴*۴۰ یزدبسپار
واحد : عدد
82,200 تومان
تومان82,200 سبد خرید

TY-1203512

اتصال یکطرف بوشن شش گوش ۱۱/۲*۵۰ یزدبسپار
واحد : عدد
98,300 تومان
تومان98,300 سبد خرید

TY-1203302

اتصال یکطرف بوشن شش گوش ۲*۶۳ یزدبسپار
واحد : عدد
189,800 تومان
تومان189,800 سبد خرید

TY-1203712

اتصال یکطرف بوشن شش گوش ۲۱/۲*۷۵ یزدبسپار
واحد : عدد
253,000 تومان
تومان253,000 سبد خرید

TY-1201012

اتصال یکطرف بوشن فلزی ۱/۲*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
17,700 تومان
تومان17,700 سبد خرید

TY-1201512

اتصال یکطرف بوشن فلزی ۱/۲*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
17,700 تومان
تومان17,700 سبد خرید

TY-1201534

اتصال یکطرف بوشن فلزی ۳/۴*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
21,500 تومان
تومان21,500 سبد خرید

TY-1201201

اتصال یکطرف بوشن فلزی ۱*۳۲ یزدبسپار
واحد : عدد
34,200 تومان
تومان34,200 سبد خرید

NF-80112

ابزار تست (استاپر) 555,440 تومان
تومان555,440 سبد خرید

PN-12750

ابزار تنظیم سه پره (۱۶-۲۰-۲۵) 45,550 تومان
تومان45,550 سبد خرید

PN-12716

ابزار تنظیم ۳۲ میلی متر 313,990 تومان
تومان313,990 سبد خرید

PN-12718

ابزار تنظیم ۴۰ میلی متر 322,900 تومان
تومان322,900 سبد خرید

PN-12720

ابزار تنظیم ۵۰ میلی متر 486,080 تومان
تومان486,080 سبد خرید

PN-12722

ابزار تنظیم ۶۳ میلی متر 536,520 تومان
تومان536,520 سبد خرید

PG-4140139

استاپر
واحد : عدد
78,190 تومان
تومان78,190 سبد خرید

435-160-01

استاپر ۴۵ درجه ۱۶۰
استاپر 45 درجه سایزی 160 شرکت پلیران ساده
1,550,370 تومان
تومان1,550,370 سبد خرید

435-160-01s

استاپر ۴۵ درجه سایلنت سایز ۱۶۰
استاپر 45 درجه سایلنت سایز 160 شرکت پلیران
1,550,370 تومان
تومان1,550,370 سبد خرید

415-075-00

استاپر ۹۰ درجه ۷۵
استاپر 90 درجه سایز 75 شرکت پلیران ساده
420,500 تومان
تومان420,500 سبد خرید

415-075-00s

استاپر ۹۰ درجه سایلنت سایز ۷۵
استاپر 90 درجه سایلنت سایز 75 شرکت پلیران
420,500 تومان
تومان420,500 سبد خرید

415-090-00s

استاپر ۹۰ درجه سایلنت سایز ۹۰
استاپر 90 درجه سایلنت سایز 90 شرکت پلیران
507,130 تومان
تومان507,130 سبد خرید

415-110-01s

استاپر ۹۰ درجه سایلنت سایز ۱۱۰
استاپر 90 درجه سایلنت سایز 110 شرکت پلیران
560,350 تومان
تومان560,350 سبد خرید

425-125-90s

استاپر ۹۰ درجه سایلنت سایز ۱۲۵
استاپر 90 درجه سایلنت سایز 125 شرکت پلیران
660,190 تومان
تومان660,190 سبد خرید

415-090-00

استاپر ۹۰ درجه ۹۰
استاپر 90 درجه سایز 90 شرکت پلیران ساده
507,130 تومان
تومان507,130 سبد خرید

415-110-01

استاپر ۹۰ درجه ۱۱۰
استاپر 90 درجه سایز 110 شرکت پلیران ساده
560,350 تومان
تومان560,350 سبد خرید

425-125-90

استاپر ۹۰ درجه ۱۲۵
استاپر 90 درجه سایز 125 شرکت پلیران ساده
660,190 تومان
تومان660,190 سبد خرید

100710-I

افزودنی بتون
واحد : عدد
32,755 تومان
تومان32,755 سبد خرید

NF-51666

انشعاب دوبل ۶٧ درجه ۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰
انشعاب دوبل ٦٧ درجه 110-110-110 شرکت نیوفلکس ساده
122,150 تومان
تومان122,150 سبد خرید

PG-4140134

انشعاب گیر
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
350,270 تومان
تومان350,270 سبد خرید

BP-36010015

اورینــــــــــــــــــگ ۱۶
واحد : عدد
600 تومان
تومان600 سبد خرید

BP-36010023

اورینــــــــــــــــــگ ۲۰
واحد : عدد
1,020 تومان
تومان1,020 سبد خرید

BP-36010026

اورینــــــــــــــــــگ ۲۵
واحد : عدد
1,270 تومان
تومان1,270 سبد خرید

BP-36010034

اورینــــــــــــــــــگ ۳۲
واحد : عدد
1,680 تومان
تومان1,680 سبد خرید

BP-36010040

اورینــــــــــــــــــگ ۴۰
واحد : عدد
1,770 تومان
تومان1,770 سبد خرید

BP-36010050

اورینــــــــــــــــــگ ۵۰
واحد : عدد
2,680 تومان
تومان2,680 سبد خرید

BP-36010063

اورینــــــــــــــــــگ ۶۳
واحد : عدد
4,680 تومان
تومان4,680 سبد خرید

FS-30210

اورینگ سایز ۵۰
اورینگ سایز 50
3,750 تومان
تومان3,750 سبد خرید

PN-40234

اورینگ ۱
واحد : عدد
1,920 تومان
تومان1,920 سبد خرید

FS-30211

اورینگ سایز ۷۵
اورینگ سایز 75
5,000 تومان
تومان5,000 سبد خرید

FS-30212

اورینگ سایز ۱۱۰
اورینگ سایز 110
6,250 تومان
تومان6,250 سبد خرید

FS-30213

اورینگ سایز ۱۲۵
اورینگ سایز 125
7,500 تومان
تومان7,500 سبد خرید

FS-30214

اورینگ سایز ۱۶۰
اورینگ سایز 160
8,750 تومان
تومان8,750 سبد خرید

PA-95001

اورینگ ۱۶
اورینگ سایز 16 شرکت آرسین پایپ
344 تومان
تومان344 سبد خرید

PA-95002

اورینگ ۲۰
اورینگ سایز 20 شرکت آرسین پایپ
579 تومان
تومان579 سبد خرید

PA-95003

اورینگ ۲۵
اورینگ سایز 25 شرکت آرسین پایپ
723 تومان
تومان723 سبد خرید

PA-95004

اورینگ ۳۲
اورینگ سایز 32 شرکت آرسین پایپ
967 تومان
تومان967 سبد خرید

PN-13114

باتری دستگاه پرس (چینی ) 1,789,880 تومان
تومان1,789,880 سبد خرید

PN-13115

باتری ماکیتا (ژاپنی) تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-40848

بالا تنه شیر فلکه ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
36,810 تومان
تومان36,810 سبد خرید

TA-40850

بالا تنه شیر فلکه ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
61,300 تومان
تومان61,300 سبد خرید

TA-40852

بالا تنه شیر فلکه ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
95,180 تومان
تومان95,180 سبد خرید

R-81

برقو ۱۶ میلیمتر
برقو سایز 16 میلیمتر شرکت ایزی پایپ
304,690 تومان
تومان304,690 سبد خرید

EEA-14001

برقو ۱۶mm 56,000 تومان
تومان56,000 سبد خرید

MP-837021

برقو ۱۶ م م تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

R-82

برقو ۲۰ میلیمتر
برقو سایز 20 میلیمتر شرکت ایزی پایپ
371,810 تومان
تومان371,810 سبد خرید

EEA-14002

برقو ۲۰mm 84,000 تومان
تومان84,000 سبد خرید

MP-837022

برقو ۲۰ م م تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EEA-14003

برقو ۲۵mm 98,000 تومان
تومان98,000 سبد خرید

MP-837023

برقو ۲۵ م م تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

R-83

برقو ۲۵ میلیمتر
برقو سایز 25 میلیمتر شرکت ایزی پایپ
435,060 تومان
تومان435,060 سبد خرید

EEA-14004

برقو ۳۲mm 112,000 تومان
تومان112,000 سبد خرید

MP-837024

برقو ۳۲ م م تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

R-84

برقو ۳۲ میلیمتر
برقو سایز 32 میلیمتر شرکت ایزی پایپ
545,240 تومان
تومان545,240 سبد خرید

R-85

برقو ۴۰ میلیمتر
برقو سایز 40 میلیمتر شرکت ایزی پایپ
986,930 تومان
تومان986,930 سبد خرید

R-86

برقو ۵۰ میلیمتر
برقو سایز 50 میلیمتر شرکت ایزی پایپ
1,344,430 تومان
تومان1,344,430 سبد خرید

R-87

برقو ۶۳ میلیمتر
برقو سایز 63 میلیمتر شرکت ایزی پایپ
1,647,160 تومان
تومان1,647,160 سبد خرید

EEA-14005

برقو۴۰ م م فلزی 462,000 تومان
تومان462,000 سبد خرید

EEA-14006

برقو۵۰ م م فلزی 616,000 تومان
تومان616,000 سبد خرید

EEA-14007

برقو۶۳ م م فلزی 756,000 تومان
تومان756,000 سبد خرید

PV-888180

بست سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
18,000 تومان
تومان18,000 سبد خرید

NF-87900

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۱۱۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای 110 شرکت نیوفلکس ساده
25,030 تومان
تومان25,030 سبد خرید

NF-88000

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۱۲۵ 31,690 تومان
تومان31,690 سبد خرید

NF-87100

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۲۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای 20 شرکت نیوفلکس ساده
9,760 تومان
تومان9,760 سبد خرید

NF-87200

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۲۵
بست آویز سقفی دو رزوه ای 25 شرکت نیوفلکس ساده
10,680 تومان
تومان10,680 سبد خرید

NF-87300

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۳۲
بست آویز سقفی دو رزوه ای 32 شرکت نیوفلکس ساده
11,940 تومان
تومان11,940 سبد خرید